1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל המשתמשים המתקשרים, לחץ על הגדרות שיחה.

3

החלף במצב המתנה לשיחה.

4

לחץ על שמור.