1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר שיחותWebex.

2

מתוך פורטל המשתמש המתקשר, לחץ על הגדרותשיחה.

3

החלף את מצב השיחה הממתינה.

4

לחץ על שמור.