1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל שיחה ממתינה והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

3

לחץ על שמור.