1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących kliknij pozycję Ustawienia połączeń.

3

Przełącz się na Call Waiting.

4

Kliknij opcję Zapisz.