1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал щракнете върху Настройки наобажданията .

3

Превключване на повикване изчакване.

4

Щракнете върху Запиши.