System kalendarza

Ustawienie służące do określania języka

Microsoft Exchange lub Office 365 (korzystanie z EWS za pośrednictwem łącznika kalendarza opartego na Expressway)

Domyślne ustawienie języka dla organizacji w Cisco Webex Control Hub.

W przypadku ustawienia domyślnego (odczyt z zaproszenia) usługa używa właściwości item.Culture z zaproszenia na spotkanie

Office 365 (przy użyciu Microsoft Graph API)

"language":{"locale"} ustawienie z ustawień skrzynki pocztowej użytkownika

Kalendarz Google G Suite

ustawienia regionalne z ustawień kalendarza użytkownika