Możesz użyć funkcji Spotkania w telefonie, aby dołączyć do spotkań Webex. Możesz także widzieć swoje nadchodzące spotkania i otrzymywać powiadomienia o zakończeniu spotkania. Używaj funkcji Meetinggs z funkcją Share i współpracuj ze swoimi współpracownikami.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Po dołączeniu do spotkania można wyświetlić informacje o każdym uczestniku za pomocą przycisku Uczestnicy.

Na podłączonym ekranie HDMI są wyświetlane następujące elementy:

 • Uczestnicy aktywni w spotkaniu. Wyświetlacz zmienia się w miarę uczestnictwa różnych osób w spotkaniu.

 • Stan każdego wyświetlanego uczestnika, w tym aktywnego mówcy, wyciszonych uczestników oraz uczestnika, który współdzieli ekran.

Podczas spotkania głośność zestawu głośnomówiącego można regulować za pomocą przycisków Wyciszenie i Głośność połączeniaikona głośności z symbolem minusa po lewej i plusa po prawej stronie.

Możesz wyświetlić zaplanowane spotkania Webex. Możesz również dołączyć do spotkania, jeśli właśnie się ono rozpoczyna.

1

Dotknij opcji Spotkania .

2

Przewiń listę zaplanowanych spotkań. Wybierz spotkanie, aby wyświetlić informacje o spotkaniu.

3

Dotknij przycisku Dołącz, aby wziąć udział w spotkaniu. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Jeśli Twój telefon łączy się z kalendarzem online, otrzymasz powiadomienie, gdy spotkanie ma się rozpocząć.

Kiedy nadchodzi czas rozpoczęcia spotkania, na ekranie HDMI wyświetlane są szczegóły spotkania. Na telefonie widzisz powiadomienie o spotkaniu.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Stuknij przycisk Dołącz, aby dołączyć do spotkania Webex.
 • Stuknij opcję Przypomnij później, jeśli chcesz otrzymać drugie powiadomienie.
 • Dotknij opcji Ignoruj, aby zignorować spotkanie.

Dzięki funkcji Dołącz do Webex możesz dołączać do spotkań Webex bezpośrednio z telefonu.

Przed rozpoczęciem

Potrzebny jest numer spotkania. Jest to 9- do 11-cyfrowy numer na zaproszeniu na spotkanie.

1

Dotknij Dołącz do Webex .

2

Wpisz numer spotkania i dotknij przycisku Dołącz.

Pasek LED świeci na zielono.

Do spotkania można dołączyć z telefonu, podając numer spotkania Webex. Jest to prosty sposób na dołączenie do spotkania, jeśli nie masz kalendarza online.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Przed rozpoczęciem

Uzyskaj numer spotkania z zaproszenia na spotkanie Webex. Niektóre spotkania mają również hasło.

1

Dotknij opcji Zadzwoń .

2

Wprowadź numer spotkania.

3

(Opcjonalnie) Wprowadź swoje hasło spotkania, jeśli je posiadasz.

4

Dotknij opcji Dołącz.

Jeśli sparujesz swój telefon z komputerem, możesz dołączyć do spotkania Webex z poziomu aplikacji spotkań. Dzięki temu do pracy można wykorzystać telefon i ekran HDMI.

Kiedy nadchodzi czas rozpoczęcia spotkania, na komputerze pojawia się powiadomienie o spotkaniu.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Przed rozpoczęciem

Należy sparować telefon z aplikacją do spotkań.

Na ekranie komputera wybierz opcję Rozpocznij spotkanie.

Podczas spotkania Cisco Webex można wyświetlać informacje o każdym uczestniku za pomocą telefonu. Informacje te obejmują następujące pozycje:

 • Lista osób w ramach uczestnictwa.

 • Stan każdego wyświetlanego uczestnika, w tym aktywnego mówcy, wyciszonych uczestników oraz uczestnika, który współdzieli ekran.

Widać też powiadomienie, jeśli uczestnik dołączy lub opuści spotkanie.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Przed rozpoczęciem

Dołączanie do spotkania.

Wybierz pozycje Uczestnicy.

Jeśli administrator to skonfigurował, możesz dołączyć do spotkania Microsoft Teams za pomocą telefonu i współpracować ze współpracownikami lub klientami.

Dzięki tej integracji można wykonywać następujące operacje na telefonie:

 • Dołącz do spotkania za pomocą funkcji One Button to Join dla spotkań zespołów Microsoft Teams. Ta funkcja wymaga dodania zasobu kalendarza telefonu do spotkania lub przekazania zaproszenia na spotkanie do pokoju.

 • Udostępnianie treści podczas spotkania za pomocą kabla HDMI.

 • Wyświetlanie treści udostępnionych przez innych uczestników spotkania.

 • Wyświetl listę uczestników spotkania zawierającą status wyciszenia i udostępniania każdej osoby. Aktywny głośnik nie jest wyświetlany.