Twój pokój osobisty jest zawsze dostępny i zawsze wiesz, gdzie go znaleźć. Udostępnij komuś swój link, aby rozpocząć z nią natychmiastowe spotkanie. Pokój osobisty oferuje następujące korzyści:

  • Twój pokój osobisty jest zawsze w tym samym miejscu; adres URL, adres wideo i numery połączeń nigdy się nie zmieniają.

  • Uczestnicy korzystający z systemów wideo lub urządzeń cisco Webex lub urządzeń biurowych mogą również dołączyć, jeśli ich konto Webex Meetings umożliwia im dołączanie do spotkań z urządzeń wideo.

  • Wirtualna poczekalnia lub lobby, w którym ludzie czekają, jeśli spróbują dołączyć do spotkania w pokoju osobistym z wyprzedzeniem lub zamknęliście pokój osobisty.

Korzystanie z pokoju osobistego podczas spotkań webex

W spotkaniach Webexmożesz zapraszać osoby na spotkania w pokoju osobistym:

Korzystanie z pokoju osobistego w aplikacji Webex

Jeśli Twój pokój osobisty Webex jest skojarzony z aplikacją Webex, możesz użyć następujących skrótów do pokoju osobistego:

Jeśli witryna sieci Webex jest zarządzana w Centrum sterowania Cisco Webex lub jest połączona z Centrum sterowania Cisco WebexControl Hub, twój pokój osobisty będzie już skojarzony z aplikacją Webex. Jeśli tak nie jest, możesz ręcznie skojarzyć go w aplikacji Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie pokoju osobistego Cisco Webex w aplikacji Cisco Webex.