Po podłączeniu się do komputera Webex Desk Camera może pracować z aplikacjami Webex i Webex Meetings jak urządzenie wejściowe audio i wideo.


Przed rozpoczęciem korzystania z kamery w Webex spotkanie lub połączenie należy zamknąć wszystkie inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

W kamerze można korzystać z Webex i Webex Meetings dla sesji wideo, aby inni uczestnicy spotkania mogli cię widzieć Kamerę można wybrać albo przed dołączeniem do spotkania lub podczas spotkania.

Zanim rozpoczniesz

  • Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

  • Podłącz kamerę do komputera.

1

Wybierz kamerę jako urządzenie wejściowe wideo.

  1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej na przycisku Zatrzymaj wideo lub Rozpocznij wideo .

  2. Wybierz opcję Cisco Webex Desk Camera .

2

Dodatkowego Wybierz mikrofon, który znajduje się w kamerze jako kanał wejściowy audio

  1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej na przycisku wyciszenie lub Wyłącz wyciszenie

  2. Wybierz opcję Microphone (Cisco WebEx Desk Camera)

Aplikację Webex można skonfigurować tak, aby korzystała z mikrofonu w kamerze jako domyślnego urządzenia wejściowego audio dla połączeń i spotkań.

Zanim rozpoczniesz

Podłącz kamerę do komputera.

1

Kliknij zdjęcie profilowe i wybierz Opcje ustawienia > audio .

2

Wybierz opcję mikrofon (Cisco Webex Desk Camera) z listy rozwijanej Microphone (mikrofon).

3

Dodatkowego Ustaw poziom sygnału wejściowego, przeciągając suwak głośności w lewo lub w prawo

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Aplikacja Webex umożliwia skonfigurowanie Webex Desk Camera jako domyślnej kamery połączeń wideo lub spotkań.

Zanim rozpoczniesz

Podłącz kamerę do komputera.

1

Kliknij zdjęcie profilowe i wybierz kolejno opcje ustawienia > wideo .

2

Wybierz z listy rozwijanej kamer pozycję Cisco Webex Desk Cameraa .

3

Zaznacz pole wyboru włącz HD, aby obraz wideo był wyraźniejszy


 

Aplikacja Webex automatycznie dostosowuje rozdzielczość wideo opartą na szybkość połączenia internetowego i możliwości komputera.

4

Dodatkowego Kliknij opcję Zmień tło wirtualne i wybierz rozmyte tło wirtualne, które ma zostać użyte.

5

Kliknij przycisk Zapisz.