MPP Phone Menu Aktualizacje doświadczenia użytkownika

Ta tabela zawiera listę zmian w opcjach menu użytkownika.

Platformy serwisowe: Webex Calling
Rynków: NAMER, KANADA, EU/EUN, AU, JAPONIA
Okno konserwacji:

19 – 20 kwietnia 2022

KANADA - CA CDT: 2022-kwiecień/19 - 20:00:00

NAMER - US ET: 2022-kwiecień/19 - 20:00:00

EMEA - GMT: 2022-kwiecień/19 - 20:00:00

JAPONIA - JST: 2022-kwiecień/20 - 21:00:00

APAC - AEST: 2022-kwiecień/20 - 21:00:00

Informacja: Aktualizacje menu użytkownika telefonu
Modele, których dotyczy problem:

Telefony IP

Seria MPP 68xx 6821, 6841, 6851, 6861,

Seria MPP 78xx 7811, 7821, 7841, 7861

Seria MPP 88xx 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865

Co się zmienia: Menu interfejsu użytkownika telefonu w programie MPP jest aktualizowane w celu usunięcia możliwości ustawiania przez użytkownika parametrów telefonu, które są konfigurowane przez funkcję Ustawienia urządzenia w centrum sterowania
Zmień szczegóły:

Menu preferencji użytkownika/podmenu Preferencje połączeń

 1. Numer poczty głosowej — ten parametr będzie tylko do odczytu.

 2. Połączenie oczekujące — użytkownik może włączyć/wyłączyć połączenie oczekujące.

 3. Bezpieczne połączenie – ten parametr zostanie usunięty z menu.

 4. Automatyczna strona odpowiedzi — ten parametr zostanie usunięty z menu.

 5. Pomoc przy wybieraniu numeru — ten parametr zostanie usunięty z menu.

Menu preferencji użytkownika/podmenu Preferencje ekranu

 1. Wygaszacz ekranu — ten parametr zostanie usunięty z menu użytkownika.

 2. Ustawienia wygaszacza ekranu — dostęp użytkownika do tego menu zostanie usunięty.

 3. Backlight Timer – Ten parametr jest usuwany z menu.

 4. Tapeta – ten parametr jest usuwany z menu.

Menu Preferencje użytkownika/Podmenu Preferencje konsoli obsługującej

 1. Tryb wyświetlania — ten parametr będzie tylko do odczytu.

 2. Lista BLF — ten parametr zostanie usunięty.

Menu konfiguracji sieci/Podmenu Konfiguracja sieci Ethernet

 1. 802.1x - To menu i zawartość będą tylko do odczytu.

 2. CDP – Ten parametr zostanie usunięty z menu.

 3. LLDP-MED – Ten parametr zostanie usunięty z menu.

 4. VLAN – Ten parametr zostanie usunięty z menu.

 5. VLAN-ID – Ten parametr zostanie usunięty z menu.

 6. Pc Port VLAN ID – Ten parametr zostanie usunięty z menu.

Menu konfiguracji sieci/podmenu Konfiguracja WiFi

 1. WiFi Enable — ten parametr będzie tylko do odczytu.

 2. Profil WiFi — to menu będzie tylko do odczytu.

 3. Status WiFi — te dane menu będą tylko do odczytu.

Menu konfiguracji sieci/podmenu Serwer WWW

Serwer WWW — ten parametr będzie tylko do odczytu.

Podmenu Administracja urządzeniem/Data/Godzina

To podmenu zostanie usunięte

programowy Recents jest dodawany do strony 2and softkey po programowym Kontakty

Wpływ na użytkownika końcowego: Urządzenia będą aktualizowane automatycznie podczas nocnego okna ponownej synchronizacji.