Aktualizace uživatelského prostředí nabídky telefonu MPP

V této tabulce jsou uvedeny změny v možnostech uživatelské nabídky.

Platformy služeb: Webex Calling
Trhy: NAMER, KANADA, EU/EUN, AU, JAPONSKO
Časové období údržby:

19. – 20. dubna 2022

KANADA - CA CDT: 19/Duben/2022 - 20:00:00

NAMER - US ET: 19/Duben/2022 - 20:00:00

EMEA - GMT: 19/Duben/2022 - 20:00:00

JAPONSKO - JST: 20/Duben/2022 - 21:00:00

APAC - AEST: 20/Duben/2022 - 21:00:00

Informace: Aktualizace uživatelské nabídky telefonu
Ovlivněné modely:

IP Phones

Řada MPP 68xx 6821, 6841, 6851, 6861,

Řada MPP 78xx 7811, 7821, 7841, 7861

Řada MPP 88xx 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865

Co se mění: Nabídka Uživatelské rozhraní telefonu na MPP je aktualizována, aby uživatel nemohl nastavovat parametry telefonu, které jsou konfigurovány funkcí Nastavení zařízení v Control Hubu
Změnit podrobnosti:

Nabídka Uživatelských předvoleb / Podnabídka Předvolby volání

 1. Číslo hlasové pošty – Tento parametr bude jen pro čtení.

 2. Čekající hovor – Uživatel může povolit/zakázat čekání hovoru.

 3. Zabezpečené volání – Tento parametr bude odstraněn z nabídky.

 4. Stránka automatických odpovědí – Tento parametr bude odstraněn z nabídky.

 5. Pomoc při vytáčení – Tento parametr bude odstraněn z nabídky.

Nabídka Uživatelských předvoleb / Podnabídka Předvolby obrazovky

 1. Spořič obrazovky – Tento parametr bude odstraněn z uživatelského menu.

 2. Nastavení spořiče obrazovky – Uživatelský přístup k této nabídce je odstraněn.

 3. Časovač podsvícení – Tento parametr je odstraněn z nabídky.

 4. Tapeta – Tento parametr je odstraněn z nabídky.

Nabídka Uživatelské předvolby / Podnabídka Předvolby konzoly Attendant

 1. Režim zobrazení – Tento parametr bude jen pro čtení.

 2. Seznam BLF – Tento parametr bude odstraněn.

Nabídka Konfigurace sítě/Podnabídka Konfigurace sítě

 1. 802.1x - Tato nabídka a obsah budou jen pro čtení.

 2. CDP – Tento parametr bude odstraněn z menu.

 3. LLDP-MED – Tento parametr bude odstraněn z menu.

 4. VLAN – Tento parametr bude odstraněn z nabídky.

 5. VLAN-ID – Tento parametr bude odstraněn z nabídky.

 6. PC Port VLAN ID – Tento parametr bude odstraněn z menu.

Nabídka Konfigurace sítě/Podnabídka Konfigurace WiFi

 1. WiFi Enable - Tento parametr bude jen pro čtení.

 2. Profil WiFi – Tato nabídka bude jen pro čtení.

 3. Stav WiFi – Tato data nabídky budou pouze pro čtení.

Nabídka Konfigurace sítě/Podnabídka Webový server

Webový server – Tento parametr bude jen pro čtení

Podnabídka Správa zařízení/Datum/Čas

Tato podnabídka bude odstraněna

"Recents" softkey je přidán na stránku 2a softkey za Kontakty softkey

Dopady na koncové uživatele: Zařízení se automaticky aktualizují během nočního okna opětovné synchronizace.