Jak przechwycić dziennik serwera proxy Charlesa?

Jak przechwycić dziennik serwera proxy Charles?

Jak korzystać z dziennika serwera proxy Charles dla komputerów Mac?

Jak przechwycić dziennik serwera proxy Charles dla systemu Windows?

Jak używać dzienników Serwera proxy Charles do rozwiązywania problemów z aplikacją Webex Desktop App (PT)?

Charles Proxy Tool służy do przechwytywania dzienników problemów technicznych z aplikacją Webex Desktop App (PT) dla systemów Windows i Mac.

InstalacjaPobierz i zainstaluj serwer proxy Charles z następującego łącza:


https://www.charlesproxy.com/download/latest-release/Charles jest dostępny dla systemów Windows (32/64-bitowych) i Mac OS X.Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalacji, zobacz: https://www.charlesproxy.com/documentation/installation/

Uwaga: Poniższe kroki są pokazane dla systemu Mac OS. Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalacji systemu Windows, zobacz powyższe łącze.

Wymagania wstępne - Ustawienia

 1. Uruchom Charles.   (Wskazówki: Jeśli korzystasz z VPN, najpierw wyłącz VPN, a następnie uruchom Charles. Następnie możesz ponownie włączyć VPN.)
 2. Przejdź do Ustawieńserwera proxy > wybierz macOS.
 3. Włącz serwer proxy macOS:
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Przejdź do ustawień serwera proxy > serwera proxy
 2. Włącz Użyj portudynamicznego:
       Obraz dodany przez użytkownika

Zainstaluj certyfikat SSL, aby autoryzować Serwer proxy Charlesa
 1. Przejdź do pomocy > proxy SSL > instalowania certyfikatu głównego Charlesa
Obraz dodany przez użytkownika
 1.  Otwórz dostęp do pęku kluczy. Jeśli certyfikat serwera proxy Charles jest zainstalowany w obszarze logowania, przenieś go do obszaru System, a następnie upewnij się, że certyfikat jest zaufany:
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Kliknij go dwukrotnie, aby edytować ustawienia.
 2. W obszarze > zaufania Podczas korzystania z tego certyfikatuustaw tę wartość Zawsze ufaj:
Obraz dodany przez użytkownika
      Certyfikat będzie teraz wyświetlany jako zaufany:
Obraz dodany przez użytkownika
      
 
Włączanie proxy SSL dla określonej witryny
 1. Wprowadź adres URL witryny w przeglądarce, a Charles przechwyci dzienniki z witryną i pojawi się w następujący sposób:
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Przejdź do ustawienia serwera proxy > ssl.
 2. Kliknij przycisk Dodaji wprowadź adres URL witryny, dla której odszyfrowany ruch musi zostać przechwycony, wprowadź 443 w porcie : pole.
 3. Wybierz przycisk OK:
Obraz dodany przez użytkownika
 Wynik końcowy powinien wyglądać następująco:
Obraz dodany przez użytkownika
 
WeryfikacjaTeraz
możesz zacząć przechwytywać poprawne dzienniki Charles dla adresu URL witryny. Jeśli chcesz przechwycić inny adres URL witryny, powtórz kroki 1-3 powyżej i upewnij się, że adres URL został dodany do proxy SSL.

Po prawidłowym skonfigurowaniu ujęcia będą wyświetlane tak, jak pokazano po prawej stronie poniższego obrazu:

Obraz dodany przez użytkownika

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Charles Proxy Tool, zobacz: https://www.charlesproxy.com/documentation/using-charles/

Czy ten artykuł był pomocny?