Wyświetlanie tylko czarnego ekranu podczas korzystania z kamery internetowej podczas spotkania

Wyświetlanie tylko czarnego ekranu podczas korzystania z kamery internetowej podczas spotkania.

Wideo z kamery internetowej wyświetla się jako czarny ekran.

Wideo z kamery internetowej wyświetla tylko szary ekran.Przyczyna: W spotkaniu można wybrać niewłaściwe urządzenie do przechwytywania wideo.

rozwiązanie:

Zamknij z dowolnego oprogramowania awatara kamery internetowej, który jest uruchomiony na komputerze.

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić kamerę internetową podczas spotkania:

  1. W oknie spotkania przejdź do menu Audio& Video.
  2. Wybierz aparat...
  3. W aparacie: menu rozwijanego, wybierz odpowiednią kamerę internetową, a następnie wyjdź z okna Ustawienia.

Czy ten artykuł był pomocny?