Błąd:"Instalacja nie powiodła się.Błąd 107."

Błąd:"Konfiguracja nie powiodła się.Błąd 107".

Podczas dołączania do spotkania pojawia się błąd 107.


Przyczyna:Ten komunikat o błędzie jest odbierany, gdy wystąpił problem z fazą dekompresji instalacji oprogramowania.


Rozwiązanie:

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

  1. Odinstaluj oprogramowanie do obsługi spotkań Webex, zobacz: 
  2. Ponownie zainstaluj ręcznie oprogramowanie do obsługi spotkań Webex, zobacz: WBX21270 — Jak pobrać klienta Webex?

Jeśli nie masz uprawnień administratora na tym komputerze, skontaktuj się z działem IT/MIS, aby uzyskać pomoc w tym procesie.

Czy ten artykuł był pomocny?