Greška:'Instalacija je bila neuspešna.Greška 107.'

Greška:'Instalacija je bila neuspešna.Greška 107'.

Dobijam grešku 107 kada se pridružim sastanku.


Uzrok:
Ova poruka o grešci se prima kada postoji problem sa fazom dekompresije instalacije softvera.

Rešenje:

Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:

  1. Deinstalirajte Webex softver za sastanke, pogledajte: 
  2. Ponovo instalirajte Webex softver za sastanke ručno, pogledajte: WBX21270 - Kako da preuzmem Webex klijenta?

Ako na ovom računaru nemate administratorske privilegije, pogledajte IT/MIS odeljenje da biste pomogli u ovom procesu.

Da li je ovaj članak bio koristan?