Błąd "HTTP Status 400 - Nieprawidłowa ścieżka"

Błąd "HTTP Status 400 - Nieprawidłowa ścieżka"

Błąd "HTTP Status 400 - Nieprawidłowa ścieżka" podczas próby uzyskania dostępu do witryny Webex.


Przyczyna:

Błąd:"HTTP Status 400 - Nieprawidłowa ścieżka" może wystąpić, jeśli próbujesz uzyskać dostęp do witryny Webex za pośrednictwem ulubionej lub zakładki, która nie jest już prawidłowa, lub jeśli używasz linku, który jest nieprawidłowy:Rozwiązanie:

Jeśli używasz ulubionego lub łącza do uzyskania dostępu do witryny, spróbuj ręcznie wpisać adres na pasku adresu przeglądarki.Zazwyczaj ma to postać https://SITENAME.Webex.com.

Jeśli okaże się, że możesz przejść do witryny, ręcznie wpisując adres internetowy, możesz ponownie dodać witrynę do ulubionych i zastąpić istniejącą ulubioną.

Czy ten artykuł był pomocny?