Błąd "Http Status 400 - Nieprawidłowa ścieżka"

Błąd "Http Status 400 - Nieprawidłowa ścieżka"

Błąd "Stan HTTP 400 - Nieprawidłowa ścieżka" podczas próby uzyskania dostępu do witryny Webex.


Przyczyna:

Błąd: "Http Status 400 - Nieprawidłowa ścieżka" może wystąpić, jeśli próbujesz uzyskać dostęp do swojej witryny Webex za pośrednictwem ulubionej lub zakładki, która nie jest już prawidłowa, lub jeśli używasz linku, który jest nieprawidłowy:Rozwiązanie:

Jeśli używasz ulubionego lub łącza, aby uzyskać dostęp do witryny, spróbuj ręcznie wpisać adres na pasku adresu przeglądarki. Zazwyczaj ma to postać https://SITENAME.Webex.com.

Jeśli okaże się, że możesz uzyskać dostęp do witryny, ręcznie wpisując adres internetowy, możesz ponownie dodać witrynę do ulubionych i zastąpić istniejącą ulubioną.

Czy ten artykuł był pomocny?