Fel ' HTTP-status 400-Ogiltig sökväg '

Fel ' HTTP-status 400-Ogiltig sökväg '

Fel "HTTP-status 400-Ogiltig sökväg" vid försök att få åtkomst till en WebEx-webbplats.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Orsak:

Fel: "HTTP-status 400-Ogiltig sökväg" kan inträffa om du försöker att få åtkomst till din WebEx-webbplats via en favorit eller ett bok märke som inte längre är giltigt, eller om du använder en länk som är ogiltig:Lösning:

Om du använder en favorit eller länk för att komma åt webbplatsen ska du försöka skriva adressen manuellt i webbläsarens Adress fält. Detta är vanligt vis i form av https://SITENAME.Webex.com.

Om du upptäcker att du kan nå webbplatsen genom att manuellt skriva webb adressen, kan du lägga till webbplatsen i dina favoriter igen och välja att skriva över den befintliga favoriten.

Var den här artikeln användbar?