Greška "HTTP status 400 - nevažeća putanja"

Greška "HTTP status 400 - nevažeća putanja"

Greška "HTTP Status 400 - nevažeća putanja" prilikom pokušaja pristupa Webex lokaciji.


Izazvati:

Greška:'HTTP Status 400 - Nevažeća putanja' može doći ako pokušavate da pristupite Webex lokaciji preko omiljene lokacije ili obeleživača koji više nije važeći ili ako koristite vezu koja je nevažeća:Rešenje:

Ako koristite omiljenu lokaciju ili vezu za pristup lokaciji, pokušajte ručno da otkucate adresu na traci adresa pregledača.Ovo je obično u obliku https://SITENAME.Webex.com.

Ako pronađete da možete da dođete do lokacije ručnom upisivanjem Web adrese, možete ponovo da dodate lokaciju u omiljene lokacije i odaberete da zamenite postojeću omiljenu lokaciju.

Da li je ovaj članak bio koristan?