Jak sprawdzić, czy Webex może poprawnie zidentyfikować kraj źródłowy dla połączeń SIP do spotkań Webex?

Jak sprawdzić, czy Webex może poprawnie zidentyfikować kraj źródłowy dla połączeń SIP do spotkań Webex?

 

W przeglądarce internetowej wprowadź następujący adres URL, umieszczając publiczny adres IP drogi ekspresowej lub punktu końcowego na końcu tego adresu URL.
https://ds.ciscospark.com/v1/region/
na przykład: https://ds.ciscospark.com/v1/region/72.163.4.161


Obraz dodany przez użytkownika
 
W odpowiedzi widać, że kod kraju dla tego adresu to "US". Kraj ten będzie uważany za kraj źródłowy dla mediów pochodzących z adresu 72.163.4.161. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić, czy adresy publiczne są poprawnie mapowane, aby upewnić się, że będziemy kierować Cię do oczekiwanej lokalizacji Webex Media Node. 
Jeśli kraj zwrócony nie jest tym, czego oczekujesz, musisz przesłać wniosek o poprawienie lokalizacji twoich adresów IP u naszego dostawcy lokalizacji GeoIP Maxmind. Oto bezpośredni adres URL do przesłania żądania korekty danych: https://support.maxmind.com/geoip-data-correction-request/correct-a-geoip-location

Czy ten artykuł był pomocny?