Kako da se uverite da Vebeks može ispravno da identifikuje izvornu zemlju za vaše SIP pozive na Vebeks sastanke?

Kako da proverite da li Vebeks može pravilno da identifikuje izvornu zemlju za vaše SIP pozive na Vebeks sastanke?

 

U veb pregledaču unesite sledeću URL adresu dok postavljate javnu IP adresu svog Ekspresvej-a ili krajnje tačke na kraju ove URL adrese. 
https://ds.ciscospark.com/v1/region/ 
Na primer: https://ds.ciscospark.com/v1/region/72.163.4.161


Slika koju je dodao korisnik
 
U odgovoru možete da vidite da je kôd zemlje za ovu adresu „sad“. Ova zemlja će se smatrati izvornom zemljom za medije koji potiču sa adrese 72.163.4.161. Zato je važno da proverite da li su vaše javne adrese ispravno mapirane kako bismo bili sigurni da ćemo vas usmeriti na očekivanu lokaciju Vebeks medijskog čvora. 
Ako vraćena zemlja nije ono što očekujete, moraćete da pošaljete zahtev da se lokacija koriguje za vaše IP adrese kod našeg dobavljača lokacije GeoIP Maxmind. Ovo je direktna URL adresa za slanje zahteva za korekciju podataka: https://www.maxmind.com/en/geoip-location-correction

Da li je ovaj članak bio koristan?