Kako proveriti da li Webex može ispravno da identifikuje zemlju izvora za SIP pozive na Webex sastanke?


Kako proveriti da li Webex može ispravno da identifikuje izvornu zemlju za VAŠE SIP pozive na Webex sastanke?

 

U Veb pregledač unesite sledeću URL adresu tokom postavljanja javne IP adrese ekspresveja ili krajnje tačke na kraj ove URL adrese.
https://ds.ciscospark.com/v1/region/
Na primer: https://ds.ciscospark.com/v1/region/72.163.4.161


Slika koju je dodao korisnik
 
U odgovoru možete videti da je pozivni broj zemlje za ovu adresu "SAD". Ova zemlja će se smatrati izvornom zemljom za medije koji potiču sa adrese 72.163.4.161. Zato je važno da proverite da li su vaše javne adrese ispravno mapirane da bismo se uverili da ćemo vas usmeriti na očekivanu Webex Media Node lokaciju. 
Ako vraćena zemlja nije ono što očekujete, moraćete da prosledite zahtev da se lokacija ispravi za vaše IP adrese kod našeg dobavljača GeoIP lokacija Maxmind. Ovo je direktna URL adresa za prosleđivanje zahteva za korekciju podataka: https://support.maxmind.com/geoip-data-correction-request/correct-a-geoip-location

Da li je ovaj članak bio koristan?