Przed rozpoczęciem

Stosuje się do:

  • Wszystkie aktywne wersje spotkań Webex z planami Webex Starter, Plus, Business i Enterprise

  • Wszystkie wersje Webex Events (klasyczne)

  • Webex Events (nowe) wersje 41.4 i nowsze


Twój administrator Webex musi włączyć przesyłanie strumieniowe na żywo.

Udostępnianie tablicy i udostępnianie pliku przy użyciu pliku udostępnienia, w tym udostępnianie pliku wideo, nie jest obsługiwane podczas przesyłania strumieniowego na żywo.

Aby się logować w serwisie YouTube, trzeba mieć konto Google. W kanale YouTube musi być włączona funkcja przesyłania strumieniowego na żywo.


Za pierwszym razem od czasu zgłoszenia do włączenia funkcji transmisji na żywo mogą upłynąć nawet 24 godziny.

Przed użyciem usługi strumieniowego przesyłania spotkań lub wydarzeń na żywo należy zalogować się do usługi YouTube Live i zapoznać z procesem przesyłania strumieniowego.

1

Zaloguj się w serwisie YouTube za pomocą swojego konta Google.

2

W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz, a następnie wybierz opcję Rozpocznij transmisję na żywo.

Opcja Rozpocznij transmisję na żywo
3

Kliknij pozycję Strumień > Nowy strumień .

Klikanie przycisku Nowa transmisja
4

Wypełnij formularz i kliknij przycisk UTWÓRZ TRANSMISJĘ.

Klikanie przycisku Utwórz transmisję

Zobaczysz klucz transmisji strumieniowej i adres URL transmisji strumieniowej. Te dane trzeba będzie skopiować i wkleić w kroku 7.

Klucz transmisji strumieniowej i adres URL transmisji strumieniowej

 

Kliknij przycisk Udostępnij, aby wygenerować łącze pozwalające udostępnić transmisji na żywo Twoim odbiorcom.

5

Zaloguj się do witryny webex, rozpocznij spotkanie lub wydarzenie, przejdź do opcji Więcej opcji i kliknij przyciskWięcej opcjiRozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo.

Opcja Rozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo

Przesyłanie strumieniowe na żywo nie jest dostępne w trakcie sesji ćwiczebnej podczas wydarzenia.

6

(Opcjonalnie) Kliknij pozycję Zmień układy przesyłania strumieniowego, aby ustawić układ wideo strumienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania układu wideo przesyłanego strumieniowo, zobacz Transmisja na żywo ze spotkań lub wydarzeń Webex.

7

Wybierz Inne usługi przesyłania strumieniowego.

Okno dialogowe przesyłania strumieniowego
8

Wprowadź następujące informacje:

  • W polu Usługa przesyłania strumieniowego wpisz tekst YouTube Live.

  • W polu Łącze do strumienia docelowego skopiuj i wklej adres URL transmisji strumieniowej uzyskany w kroku 4.

  • W polu Klucz strumienia docelowego skopiuj i wklej klucz transmisji strumieniowej uzyskany w kroku 4.

Okno dialogowe Inne informacje o usłudze przesyłania strumieniowego
9

Kliknij Rozpocznij przesyłanie strumieniowe, aby rozpocząć transmisję strumieniową z Webex Meetings lub Events.

Aby potwierdzić przesyłanie strumieniowe z Webex Meetings lub Events, zaznacz wskaźnik Na żywo w prawym górnym rogu spotkania lub wydarzenia.

10

Gdy masz wszystko gotowe do rozpoczęcia strumieniowego przesyłania swojego spotkania lub wydarzenia na żywo w serwisie YouTube, wróć do serwisu YouTube i poczekaj, aż zobaczysz podgląd strumieniowej transmisji na żywo ze spotkania lub wydarzenia.

Podgląd transmisji strumieniowej na żywo
11

Kiedy zobaczysz podgląd przekazu na żywo, w prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Rozpocznij transmisję na żywo.

Przycisk Rozpocznij transmisję na żywo

Teraz możesz oglądać transmisję na żywo ze spotkania lub wydarzenia na swoim kanale w serwisie YouTube.

Kliknij opcję Udostępnij widoczną pod filmem, aby udostępnić przekaz wideo na żywo innym osobom.


 

Podczas przesyłania strumieniowego spotkania Webex do YouTube pojawia się logo Cisco Webex. Obecnie nie można usunąć logo.

Co robić dalej

Kiedy zechcesz zakończyć transmisję na żywo:

  • Wróć do YouTube Studio i wybierz opcję Zakończ strumień > Koniec .

  • Wróć do spotkania lub wydarzenia, wybierz pozycję Więcej opcji , a następnie wybierz pozycjęWięcej opcjiZatrzymaj przesyłanie strumieniowe.