Ta funkcja umożliwia gospodarzowi i współgospodarzowi spotkania Webex:

 • Wycisz wszystkich uczestników: wszyscy uczestnicy są wyciszeni, z wyjątkiem gospodarza i uczestnika, który aktualnie udostępnia.

 • Wyłącz wyciszenie wszystkich uczestników: wszyscy uczestnicy mogą wyłączyć wyciszenie.

Po wybraniu ikony "..."dostępne są dwa przełączniki:
 • Wycisz uczestników przy wejściu: możesz wybrać, czy uczestnicy dołączający do spotkania mają być wyciszeni, czy nie.

 • Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszenia: możesz zezwolić lub uniemożliwić uczestnikom wyłączanie wyciszenia.

Poproś uczestników o wyłączenie wyciszenia

Gdy uczestnik jest wyciszony, gospodarz i współgospodarz mogą poprosić ich o wyłączenie wyciszenia bezpośrednio z listy uczestników. Dotknij imienia i nazwiska uczestnika i wybierz Poproś o wyłączenie wyciszenia. Uczestnik otrzymuje powiadomienie z prośbą o wyłączenie wyciszenia.

Ograniczenia

Na spotkaniach Webex lub spotkaniach w pokoju osobistym tylko gospodarz i współgospodarz mogą wyciszyć wszystkich uczestników. Wszystkie funkcje wymienione powyżej są dostępne.

Na spotkaniach kosmicznych Webex każdy może wyciszyć wszystkich uczestników. Jednak inne funkcje wymienione powyżej (wyłączanie wyciszenia wszystkich, wyciszanie przy wejściu, proszenie uczestników o wyłączenie wyciszenia i zezwalanie uczestnikom na wyłączanie wyciszenia) są niedostępne .

Uczestnicy dołączający z platform, urządzeń lub aplikacji Webex Meeting, którzy nie obsługują opcji Zezwalaj/uniemożliwiaj uczestnikom wyłączanie wyciszenia, nadal mogą wyłączyć wyciszenie. Na przykład uczestnik dołączający z urządzenia z Androidem jest postrzegany jako wyciszony, ale może wyłączyć wyciszenie.

Wyciszenie wszystkich nie powoduje wyciszenia uczestnika, który aktualnie udostępnia.

1

Podczas połączenia lub spotkania otwórz listę uczestników, naciskając pozycję Uczestnicy w kontrolkach połączeń.

2

Stuknij opcję Wycisz wszystko. Wszyscy uczestnicy są teraz wyciszeni, z wyjątkiem uczestnika, który aktualnie udostępnia. Domyślnie przełącznik Wycisz uczestników przy wejściu włącza się : uczestnicy przystępujący do spotkania są wyciszeni.

 • Po wyłączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszeniauczestnicy są wyciszeni i nie mogą wyłączyć wyciszenia.

 • Po włączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszeniauczestnicy są wyciszeni, ale mogą wyłączyć wyciszenie.


 

Po stuknięciu opcji Wyłącz wyciszenie wszystkichwycisz uczestników przy wejściu wyłączy się , a opcja Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszenia włączy się . Uczestnicy wchodzący na spotkanie niewyciszeni, a uczestnicy spotkania mogą teraz wyłączyć wyciszenie.

1

Podczas połączenia lub spotkania naciśnij listę uczestników.2

Stuknij opcję Wycisz wszystko. Wszyscy uczestnicy są teraz wyciszeni, z wyjątkiem uczestnika, który aktualnie udostępnia. Domyślnie przełącznik Wycisz uczestników przy wejściu włącza się : uczestnicy przystępujący do spotkania są wyciszeni.

 • Po wyłączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszeniauczestnicy są wyciszeni i nie mogą wyłączyć wyciszenia.

 • Po włączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszeniauczestnicy są wyciszeni, ale mogą wyłączyć wyciszenie.
 

Po stuknięciu opcji Wyłącz wyciszenie wszystkichwycisz uczestników przy wejściu wyłączy się , a opcja Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszenia włączy się . Uczestnicy wchodzący na spotkanie niewyciszeni, a uczestnicy spotkania mogą teraz wyłączyć wyciszenie.1

Podczas połączenia lub spotkania naciśnij listę uczestników.2

Stuknij opcję Wycisz wszystko. Wszyscy uczestnicy są teraz wyciszeni, z wyjątkiem uczestnika, który aktualnie udostępnia. Domyślnie przełącznik Wycisz uczestników przy wejściu włącza się : uczestnicy przystępujący do spotkania są wyciszeni.

 • Po wyłączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszeniauczestnicy są wyciszeni i nie mogą wyłączyć wyciszenia.

 • Po włączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszeniauczestnicy są wyciszeni, ale mogą wyłączyć wyciszenie.
 

Po stuknięciu opcji Wyłącz wyciszenie wszystkichwycisz uczestników przy wejściu wyłączy się , a opcja Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszenia włączy się . Uczestnicy wchodzący na spotkanie niewyciszeni, a uczestnicy spotkania mogą teraz wyłączyć wyciszenie.1

Podczas połączenia lub spotkania przejdź do listy uczestników.2

Wybierz opcję Wycisz wszystko. Wszyscy uczestnicy są teraz wyciszeni, z wyjątkiem uczestnika, który aktualnie udostępnia. Domyślnie przełącznik Wycisz uczestników przy wejściu włącza się : uczestnicy przystępujący do spotkania są wyciszeni.

 • Po wyłączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszeniauczestnicy są wyciszeni i nie mogą wyłączyć wyciszenia.

 • Po włączeniu przełącznika Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszeniauczestnicy są wyciszeni, ale mogą wyłączyć wyciszenie.
 

Po wybraniu opcji Wyłącz wyciszenie wszystkich wycisz uczestników przy wejściu wyłączy się , a opcja Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszenia włączy się . Uczestnicy wchodzący na spotkanie niewyciszeni, a uczestnicy spotkania mogą teraz wyłączyć wyciszenie.