Denne funktion giver værten og medværten for et Webex-møde mulighed for at:

  • Slå alle deltagere fra: Alle deltagere er dæmpede, bortset fra værten og den deltager, der aktuelt deler.

  • Slå lyd til for alle deltagere: Alle deltagere har mulighed for at slå lyden fra.

Der er to Skift tilgængelige, når du vælger ikonet "... ":
  • Afslår deltagere på indtastning: Du kan vælge, om deltagere, der deltager i mødet, er dæmpede.

  • Giv deltagerne mulighed for at slå lyden fra: Du kan tillade eller forhindre deltagerne i at slå lyden fra.

Bed kursusdeltagerne om at slå lyd fra

Når en deltagers lyd er slået fra, kan værten og medværten anmode denne om selv at slå sin lyd til direkte fra deltagerlisten. Tryk på deltagerens navn, og vælg Anmod om at slå lyden fra. Deltageren modtager en besked, hvor vedkommende bliver bedt om at slå lyden til.

Begrænsninger

Under Webex-møder eller møder i personlige rum er det kun værten og medværten, der kan slå alle deltageres lyd fra. Alle funktioner, der er angivet ovenfor, er tilgængelige.

Under et møder i Webex-område kan alle slå alle andre deltageres lyd fra. Men de andre funktioner, der er nævnt ovenfor (deaktiverer deaktivering af alle, Anmod om at slå indtastning fra, Anmod om deltagere om at slå lyden til og give deltagerne mulighed for at slå lyden fra) er ikke tilgængelige.

Deltagere, der tilslutter sig fra platforme, enheder eller Webex møde apps-version, der ikke understøtter indstillingen tillad/forbyd deltagere at slå til eller fra, kan stadig slå lyden fra. En deltager, der tilslutter sig fra en Android-enhed, vises f.eks. som lyden slået fra, men lyden kan slås til.

Slå lyd fra uden at slå en deltager fra, som aktuelt deler.

1

Åbn deltagerlisten i et opkald eller et møde ved at trykke på deltagere fra opkalds kontrollerne.

2

Tryk på Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Som standard er deltagerne til at slå lyden fra, når posten slås til: De deltagere, der deltager i mødet, er slået fra.

  • Når du angiver til/fra-indstillingen Tillad deltagere at slå deres egen lyd til til fra, vil deltagernes lyd blive slået fra, og de kan ikke selv slå deres lyd til.

  • Når du angiver til/fra-indstillingen Tillad deltagere at slå deres egen lyd til til til, vil deltagernes lyd blive slået fra, med de kan selv slå deres lyd til.


 

Når du trykker på Slå lyd til alle for allle, skifter Slå deltageres lyd fra ved deltagelse til fra, og Tillad deltagere at slå deres lyd til selv skifter til. Lyden fra de deltagere, der kommer ind i mødet, er ikke slået fra, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå deres egen lyden til.

1

Tryk på deltagerlisten i et opkald eller under et møde.2

Tryk på Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Som standard er deltagerne til at slå lyden fra, når posten slås til: De deltagere, der deltager i mødet, er slået fra.

  • Når du angiver til/fra-indstillingen Tillad deltagere at slå deres egen lyd til til fra, vil deltagernes lyd blive slået fra, og de kan ikke selv slå deres lyd til.

  • Når du angiver til/fra-indstillingen Tillad deltagere at slå deres egen lyd til til til, vil deltagernes lyd blive slået fra, med de kan selv slå deres lyd til.
 

Når du trykker på Slå lyd til alle for allle, skifter Slå deltageres lyd fra ved deltagelse til fra, og Tillad deltagere at slå deres lyd til selv skifter til. Lyden fra de deltagere, der kommer ind i mødet, er ikke slået fra, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå deres egen lyden til.1

Tryk på deltagerlisten i et opkald eller under et møde.2

Tryk på Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Som standard er deltagerne til at slå lyden fra, når posten slås til: De deltagere, der deltager i mødet, er slået fra.

  • Når du angiver til/fra-indstillingen Tillad deltagere at slå deres egen lyd til til fra, vil deltagernes lyd blive slået fra, og de kan ikke selv slå deres lyd til.

  • Når du angiver til/fra-indstillingen Tillad deltagere at slå deres egen lyd til til til, vil deltagernes lyd blive slået fra, med de kan selv slå deres lyd til.
 

Når du trykker på Slå lyd til alle for allle, skifter Slå deltageres lyd fra ved deltagelse til fra, og Tillad deltagere at slå deres lyd til selv skifter til. Lyden fra de deltagere, der kommer ind i mødet, er ikke slået fra, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå deres egen lyden til.1

I et opkald eller under et møde skal du navigere til deltagerlisten.2

Vælg Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Som standard er deltagerne til at slå lyden fra, når posten slås til: De deltagere, der deltager i mødet, er slået fra.

  • Når du angiver til/fra-indstillingen Tillad deltagere at slå deres egen lyd til til fra, vil deltagernes lyd blive slået fra, og de kan ikke selv slå deres lyd til.

  • Når du angiver til/fra-indstillingen Tillad deltagere at slå deres egen lyd til til til, vil deltagernes lyd blive slået fra, med de kan selv slå deres lyd til.
 

Når du trykker på Slå lyd til for alle, skifter Slå deltageres lyd fra ved deltagelse til fra, og Tillad deltagere at slå deres lyd til selv skifter til til. Lyden fra de deltagere, der kommer ind i mødet, er ikke slået fra, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå deres egen lyden til.