Denne funktion giver værten og medværten for et Webex-møde mulighed for at:

  • Slå lyd fra for alle deltagere, bortset fra værten og den deltager, der aktuelt deler.

  • Slå lyd til: alle deltagere er i stand til at slå lyden fra.

Der er to tilgængelige skifter ved at vælge knappen mere Pens
  • Slå lyd fra: du kan vælge, om deltagere, der deltager i mødet, er dæmpede eller ej.

  • Tillad, at du slår lyden til selv : du kan tillade eller forhindre deltagere i at slå lyden fra.

Bed kursusdeltagerne om at slå lyd fra

Når en deltagers lyd er slået fra, kan værten og medværten anmode denne om selv at slå sin lyd til direkte fra deltagerlisten. Tryk på deltagerens navn, og vælg Anmod om at slå lyden fra. Deltageren modtager en besked, hvor vedkommende bliver bedt om at slå lyden til.

Begrænsninger

Under Webex-møder eller møder i personlige rum er det kun værten og medværten, der kan slå alle deltageres lyd fra. Alle funktioner, der er angivet ovenfor, er tilgængelige.

Under et møder i Webex-område kan alle slå alle andre deltageres lyd fra. Men de andre funktioner, der er nævnt ovenfor (deaktiverer deaktivering af alle, Anmod om at slå indtastning fra, Anmod om deltagere om at slå lyden til og give deltagerne mulighed for at slå lyden fra) er ikke tilgængelige.

Deltagere, der tilslutter sig fra platforme, enheder eller Webex møde apps-version, der ikke understøtter indstillingen tillad/forbyd deltagere at slå til eller fra , kan stadig slå lyden fra. En deltager, der tilslutter sig fra en Android-enhed, vises f.eks. som lyden slået fra, men lyden kan slås til.

Slå lyd fra uden at slå en deltager fra, som aktuelt deler.

1

Tryk på knappen deltagere i opkaldskontrol på din enhed eller touch-controller i et opkald eller et møde.

2

Tryk på Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Tryk på Slå lyd til alt , når du ønsker, at alle skal høres igen.

Tryk på knappen mere For at få adgang til disse relaterede indstillinger:
  • Når du vælger at slå lyd fra for at slå lyd fra, tændes indstillingen slå automatisk til/ fra for de deltagere, der deltager i mødet.

  • Når du deaktiverer eller slukker for at slå lyden fra , er deltagerne dæmpet, og du kan ikke slå lyden fra.

  • Når du slår til/fra for at slå lyden til igen , er deltagerne dæmpet, men du kan slå lyden fra.

  • Når du trykker på Slå lyd fra alt , slukkes alle på indtastningen , og det tillades, at du slår lyden fra. De deltagere, der kommer ind i mødet, er ikke dæmpede, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå lyden fra.

1

I et opkald eller et møde skal du gå til deltagerlisten på din enhed eller touch-controllers homescreen.2

Tryk på Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Som standard er til/fra-funktionen Slå deltageres lyd fra ved deltagelse angivet til Til: lyden fra deltagere, der deltager i mødet, er slået fra.

  • Når du deaktiverer indstillingen til/fra sætter deltagere i stand til at slå lyden fra, vil deltagerne være dæmpet og kan ikke slå lyden fra.

  • Når du aktiverer funktionen til/fra sætter deltagere i stand til at slå lyden fra, vil deltagerne være dæmpet, men du kan slå lyden fra.
 

Når du trykker på Slå lyd fra alt , slår deltagerne af deltagerne på indtastningen fra , og det sætter deltagerne i stand til at slå lyden fra. Lyden fra de deltagere, der kommer ind i mødet, er ikke slået fra, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå deres egen lyden til.