Med den här funktionen kan värden och värden för ett Webex Meeting:

 • Stäng av ljudet för alla mötesdeltagare: alla deltagares ljud är avstängt, utom värden och deltagaren som för närvarande delar.

 • Slå på ljudet för alla mötesdeltagare: alla deltagare kan själva slå på ljudet.

Två växlingar är tillgängliga när du väljer ikonen "...":
 • Stäng av ljudet för mötesdeltagare vid inträde: kan du välja om deltagare som deltar i mötet ska ha avstängt ljud eller inte.

 • Tillåt deltagare att själva slå på ljudet: kan du tillåta eller förhindra deltagare från att slå på ljudet för sig själva.

Begär att mötesdeltagare ska slå på ljudet

När ljudet för en mötesdeltagare är avstängt kan värden och samvärden be dem slå på ljudet direkt från deltagarlistan. Knacka på mötesdeltagarens namn och välj Begär ljud på. Mötesdeltagaren får ett meddelande som ber dem slå på ljudet.

Begränsningar

I Webex-personligt rum möten kan endast värden och samvärden stänga av ljudet för alla mötesdeltagare. Alla funktioner som listas ovan är tillgängliga.

I Möten i Webex-utrymmen kan alla stänga av ljudet för alla mötesdeltagare. Men de andra funktionerna som listas ovan (slå på ljud för alla, stäng av ljud vid inträde, be mötesdeltagare att slå på ljudet och ge mötesdeltagarna möjlighet att själva slå på ljudet) är dock inte tillgängliga.

Mötesdeltagare som ansluter från plattformar, enheter eller Webex Meeting-appversion som inte har stöd för alternativet Tillåt/ förhindra deltagare att slå på ljudet själva kan fortfarande slå på ljudet för sig själva. Mötesdeltagare som deltar från en Android-enhet ser till exempel att ljudet är avstängt men kan även vara avstängt.

Ljudet från alla stänger inte av ljudet för mötesdeltagare som för närvarande delar.

1

I ett samtal eller ett möte öppnar du mötesdeltagarnas lista genom att knacka på Mötesdeltagare i samtalskontrollerna.

2

Knacka på Stäng av ljud för alla. Alla deltagares ljud är nu avstängt utom det delningsdeltagare som för närvarande deltar. Som standard slås reglaget Stäng av ljud för mötesdeltagare vid inträde : mötesdeltagare som deltar i mötet har avstängt ljud.

 • När du stänger av reglaget Tillåt deltagare att slå på ljudet för sig själva stängs ljudet av och deltagarna kan inte själva slå på ljudet.

 • När du slår på reglaget Tillåt deltagare attslå på ljudet för sig själva stängs ljudet av för mötesdeltagarna men de kan själva slå på ljudet.


 

När du trycker på Slå på ljudför alla stängs ljudet av för mötesdeltagare vid inträde av och Tillåt deltagare att slå på ljudet själva. Mötesdeltagarna som kommer till mötet har inte ljudet avstängt och mötesdeltagarna kan nu själva slå på ljudet.

1

Knacka på mötesdellistan i ett samtal eller i ett möte.2

Knacka på Stäng av ljud för alla. Alla deltagares ljud är nu avstängt utom det delningsdeltagare som för närvarande deltar. Som standard slås reglaget Stäng av ljud för mötesdeltagare vid inträde : mötesdeltagare som deltar i mötet har avstängt ljud.

 • När du stänger av reglaget Tillåt deltagare att slå på ljudet för sig själva stängs ljudet av och deltagarna kan inte själva slå på ljudet.

 • När du slår på reglaget Tillåt deltagare attslå på ljudet för sig själva stängs ljudet av för mötesdeltagarna men de kan själva slå på ljudet.
 

När du trycker på Slå på ljudför alla stängs ljudet av för mötesdeltagare vid inträde av och Tillåt deltagare att slå på ljudet själva. Mötesdeltagarna som kommer till mötet har inte ljudet avstängt och mötesdeltagarna kan nu själva slå på ljudet.1

Knacka på mötesdellistan i ett samtal eller i ett möte.2

Knacka på Stäng av ljud för alla. Alla deltagares ljud är nu avstängt utom det delningsdeltagare som för närvarande deltar. Som standard slås reglaget Stäng av ljud för mötesdeltagare vid inträde : mötesdeltagare som deltar i mötet har avstängt ljud.

 • När du stänger av reglaget Tillåt deltagare att slå på ljudet för sig själva stängs ljudet av och deltagarna kan inte själva slå på ljudet.

 • När du slår på reglaget Tillåt deltagare attslå på ljudet för sig själva stängs ljudet av för mötesdeltagarna men de kan själva slå på ljudet.
 

När du trycker på Slå på ljudför alla stängs ljudet av för mötesdeltagare vid inträde av och Tillåt deltagare att slå på ljudet själva. Mötesdeltagarna som kommer till mötet har inte ljudet avstängt och mötesdeltagarna kan nu själva slå på ljudet.1

I ett samtal eller ett möte navigerar du till listan över mötesdeltagare.2

Välj Stäng av ljud för alla. Alla deltagares ljud är nu avstängt utom det delningsdeltagare som för närvarande deltar. Som standard slås reglaget Stäng av ljud för mötesdeltagare vid inträde : mötesdeltagare som deltar i mötet har avstängt ljud.

 • När du stänger av reglaget Tillåt deltagare att slå på ljudet för sig själva stängs ljudet av och deltagarna kan inte själva slå på ljudet.

 • När du slår på reglaget Tillåt deltagare attslå på ljudet för sig själva stängs ljudet av för mötesdeltagarna men de kan själva slå på ljudet.
 

När du väljer Slå på ljudför alla stängs Ljudet av för deltagare vid inträde av och Tillåt deltagare att slå på ljudet själva. Mötesdeltagarna som kommer till mötet har inte ljudet avstängt och mötesdeltagarna kan nu själva slå på ljudet.