Nie można się zalogować podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem systemu biurowego lub Webex Board

Jeśli nie możesz się zalogować w celu zakończenia procesu łączenia, prawdopodobnie urządzenie systemu biurowego jest już zarejestrowane w innej usłudze połączeń. W takim przypadku należy fabrycznie zresetować urządzenie w pokoju lub tablicę, podłączyć do kontrolera dotykowego, a następnie zarejestrować urządzenie w programie Cisco Webex.

Urządzenie systemu biurowego lub tablica pokojowa ma nowy adres IP

Jeśli na urządzeniu systemu biurowego lub na tablicy pomieszczenia jest nowy adres IP, Touch 10, które jest łączy za pośrednictwem sieci, może spowodować utratę połączenia. W takiej sytuacji na ekranie będzie widoczne powiadomienie o braku kontrolera dotykowego. Aby ponownie nawiązać połączenie, wprowadź nowy adres IP na kontrolerze dotykowym.