Gdy funkcja Cisco Proximity jest włączona, urządzenie wideokonferencyjne wysyła ultradźwiękowe komunikaty o parowaniu. Wiadomości te są odbierane przez znajdujące się w pobliżu urządzenia z klientem Cisco Proximity, które następnie mogą automatycznie sparować się z urządzeniem wideokonferencyjnym.

Firma Cisco zaleca wdrożenie aplikacji Webex umożliwiającej bezprzewodowe udostępnianie, kontrolę urządzeń i łatwe dołączanie do spotkań. Jednak tam, gdzie nie jest to możliwe, Cisco Proximity stanowi lekką i skoncentrowaną na urządzeniach alternatywę bez zależności od infrastruktury.

Aplikację Cisco Proximity można pobrać bezpłatnie dla użytkowników systemów Windows lub OS X tutaj. Tutaj dowiesz się więcej o korzystaniu z aplikacji.

Usługa Cisco zbliżeniowe jest dostępna dla urządzeń połączonych z Webex Edge dla urządzeń , gdy włączona jest funkcja uaktualniania i Webex zoptymalizowana obsługa oprogramowania w chmurze.

Włączanie parowania chmur i usług bliskości

Funkcja Cisco Proximity jest domyślnie włączona w urządzeniach zarejestrowanych w chmurze. Aby włączyć ją dla urządzeń zarejestrowanych w siedzibie firmy za pomocą Webex Edge for Devices:

1

Zaloguj się do interfejsu sieciowego urządzenia.

2

Przejdź do opcji Ustawienia > Konfiguracje.

3

Przewiń w dół i wybierz Proximity > Tryb. Sprawdź, czy jest Włączony.

4

Następnie ustaw CloudProximity > Tryb na .

Gdy funkcja zbliżania jest włączona, urządzenie wideokonferencyjne wysyła ultradźwiękowe komunikaty o parowaniu. Należy pamiętać, że komputer i urządzenie wideo muszą należeć do tej samej sieci. Upewnij się, że wybrano usługi, na które chcesz zezwolić:

Do nawiązywania połączeń i sterowania urządzeniem wideokonferencyjnym:

  • Przejdź do Proximity > Usługi > CallControl i wybierz .

Aby umożliwić udostępnianie bezprzewodowe z poziomu klienta biurkowego:

  • Przejdź do Proximity > Usługi > ContentShare > FromClients i wybierz .