Kada je omogućena Cisco Proximity, video konferencijski uređaj prenosi ultrazvučne poruke za uparivanje. Ove poruke primaju obližnji uređaji sa Cisco Proximity klijentom, koji se zatim može automatski upariti sa uređajem za video konferencije.

Cisco preporučuje primenu aplikacije Webex bežično deljenje, kontrolu uređaja i lako pridruživanje sastanku. Ali, tamo gde to nije moguće, Cisco Proximity pruža laganu i uređajno-centričnu alternativu bez infrastrukturnih zavisnosti.

Aplikaciju Cisco Proximity možete besplatno preuzeti za Windows ili OS X korisnike ovde . Više o korišćenju aplikacije saznajte ovde .

Cisco Proximity je dostupan za uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje kada je omogućena nadogradnja softvera u oblaku i Webex optimizovano iskustvo.

Omogućavanje usluga uparivanja i blizine u oblaku

Cisco Proximity je podrazumevano omogućen na uređajima registrovanim u oblaku. Da biste ga omogućili za lokalne registrovane uređaje koji koriste Webex Edge za uređaje:

1

Prijavite se na Veb interfejs uređaja.

2

Idite na postavke > konfiguracije .

3

Pomerite se nadole i izaberite opciju Blizina > režimu . Proveri da li je on .

4

Zatim postavite CloudProximity > režim na On .

Kada je blizina omogućena, uređaj za video konferencije će poslati ultrazvučne poruke za uparivanje. Imajte na kraju da računar i video uređaj moraju da budu na istoj mreži. Uverite se da ste izabrali usluge koje želite da dozvolite:

Da biste pozvali i kontrolisali uređaj za video konferencije:

  • Posetite lokaciju Blizina > usluge > CallControl i izaberite stavku Omogućeno .

Da biste dozvolili bežično deljenje sa klijenta na radnoj površini:

  • Idite na opciju > Services > ContentShare > FromClients i izaberite omogućeno .