När Cisco Proximity är aktiverat överför videokonferensenheten parkopplingsmeddelanden via ultraljud. De här meddelandena tas emot av närbelägna enheter som har Cisco Proximity-klienten och som sedan kan parkopplas med videokonferensenheten automatiskt.

Cisco rekommenderar att du distribuerar Webex-appen för trådlös delning, enhetskontroll och enkel möteskoppling. Om det däremot inte går så är Cisco Proximity ett enkelt och enhetscentrerat alternativ utan några infrastrukturberoenden.

Du kan ladda ner Cisco Proximity-appen gratis för Windows- och OS X-användare här. Läs mer om hur du använder appen här.

Cisco Proximity är tillgängligt för enheter som är länkade med Webex Edge for Devices när molnhanterad mjukvaruuppgradering och Webex optimerad upplevelse är aktiverade.

Aktivera molnparning och närhetstjänster

Cisco Proximity är aktiverat som standard på molnregistrerade enheter Så här aktiverar du det för lokalt registrerade enheter som använder Webex Edge for Devices:

1

Logga in i enhetens webbgränssnitt.

2

Öppna Inställningar > Konfigurationer.

3

Bläddra nedåt och välj Proximity > Läge. Kontrollera att tjänsten är .

4

Ställ sedan in CloudProximity > Läge som .

När närhetsfunktionen är aktiv skickar videokonferensenheten ut parkopplingsmeddelanden via ultraljud. Observera att din dator och videoenheten måste vara i samma nätverk. Kontrollera att du har valt de tjänster du vill tillåta:

Så här ringer du samtal och styr videokonferensenheten:

  • Gå till Proximity > Tjänster > Samtalsstyrning och välj Aktiverad.

Så här tillåter du trådlös delning från en skrivbordsklient:

  • Gå till Proximity > Tjänster > Innehållsdelning > Från klienter och välj Aktiverad.