Aby w pełni wykorzystać możliwości zestawu słuchawkowego, pobierz i skonfiguruj aplikację Cisco Headsets na swoim urządzeniu mobilnym.

Zestaw słuchawkowy może zapisać do ośmiu różnych urządzeń Bluetooth® i utrzymywać jednoczesne połączenia z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie.

Informacje na temat usuwania sparowanych urządzeń Bluetooth można znaleźć w części Usuwanie sparowanego urządzenia z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 700.


 

Jeśli w zestawie nagłownym działa oprogramowanie sprzętowe w wersji 1-7 lub starszej i ma już dwa aktywne źródła Bluetooth, przed zapisaniem w zestawie nagłownym kolejnego urządzenia Bluetooth należy je odłączyć. W przypadku oprogramowania sprzętowego 1-8 lub nowszego starsze z dwóch odłączonych źródeł zostanie przerwane, aby umożliwić parowanie z nowym urządzeniem.

Zestaw słuchawkowy Cisco 730 w trybie parowania.

1

Przesuń i przytrzymaj przełącznik Zasilanie/Bluetooth przez dwie sekundy.

Dioda LED Bluetooth zestawu słuchawkowego Cisco Headset 730 miga, gdy zestaw nagłowny jest w trybie parowania.

2

Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu.

W większości urządzeń z połączeniem telefonicznym można włączać i wyłączać funkcję Bluetooth w menu Ustawienia.

3

Wybierz zestaw słuchawkowy z listy urządzeń.

Domyślnie zestaw nagłowny jest wyświetlany na liście urządzeń wraz z trzema ostatnimi cyframi numeru seryjnego zestawu nagłownego. Nazwę urządzenia można dostosować w aplikacji mobilnej Cisco Headsets.