Administratorzy witryn mogą włączyć pracę Kalendarza Google z aplikacją cisco Webex desktop na komputerach z systemem Windows.

Administratorzy witryn, którzy chcą zainstalować dodatek Cisco Webex for G Suite dla wszystkich użytkowników w organizacji, mogą zalogować się na swoje konta administratorów G Suite, aby go zainstalować. Postępuj zgodnie ze standardowym procesem Google za pośrednictwem zasad grupy lub za pomocą domyślnych preferencji na https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com obszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny .

2

Wybierz witrynę sieci Web, aby zmienić ustawienia, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj witrynę .

3

W obszarze Typowe ustawienia witrynywybierz pozycję Opcje.

4

W sekcji Integracja z osobami zewnętrznymi w obszarze Google zaznacz pole wyboru Kalendarz .

W polu Ogranicz integrację z użytkownikami w tych domenach G Suite możesz wybrać, które domeny Google mogą korzystać z tej funkcji.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.