Administratorzy witryny mogą włączyć funkcję Kalendarza Google do pracy z aplikacją Webex Desktop Application na komputerach z systemem Windows.

Administratorzy witryn, którzy chcą zainstalować dodatek Cisco Webex dla G Suite dla wszystkich użytkowników w ich organizacji, mogą zalogować się na swoich kontach administratora G Suite, aby go zainstalować. Postępuj zgodnie ze standardowym procesem Google z zasadami grupy lub preferencjami domyślnymi na stronie https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do usług , a w obszarze Spotkanie , wybierz Witryny .

2

Wybierz witrynę Webex, aby zmienić ustawienia, a następnie kliknij przycisk Skonfiguruj witrynę .

3

W obszarze Wspólne ustawienia witryny wybierz Opcje.

4

W sekcji Integracja innych firm w obszarze Google sprawdź Kalendarz.

Możesz wybrać, które domeny Google mogą wykorzystać tę funkcję w polu Ogranicz integrację do użytkowników w tych domenach G Suite.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.