Administratori lokacije mogu da omoguće google kalendaru da radi sa Cisco Webex desktop aplikacijom na Windows računarima.

Administratori lokacije koji žele da instaliraju programski dodatak Cisco Webex za G suite za sve korisnike u njihovoj organizaciji mogu da se prijave na svoje G Suite administratorske naloge da bi ga instalirali. Pratite standardni Google proces kroz grupnu politiku ili kroz podrazumevane preferencije na https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=sr .

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com programu Izaberite stavku Usluge , a zatim u okviru Sastanak izaberite stavku Lokacije .

2

Odaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfiguriši lokaciju".

3

U okviru Uobičajene postavkelokacije izaberite opcije.

4

U odeljku Integracija trećih strana, u okviru Google ,proverite kalendar .

Možete da izaberete koji Google domeni mogu da koriste ovu funkciju u polju Ograniči integraciju sa korisnicima u ovim oblastima G Suite domena.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .