Aplikacja Webex umożliwia nawiązywanie połączeń na urządzeniu Webex po podłączeniu do niego aplikacji.

  • Połączenie do obszaru: W przypadku nawiązywania połączenia z poziomu obszaru wszyscy uczestnicy tego obszaru otrzymają powiadomienia na swoich urządzeniach. 
Podczas rozmowy każdy, kto znajduje się w tej przestrzeni, może się przyłączyć, wybierając zielony przycisk Dołącz .

    Zaznacz spację i kliknij ikonę Spotkanie.

  • Nawiązanie połączenia z kontaktem: Wybierz kontakt i kliknij ikonę połączenia wideo. Wybierz Połączenie Webex.