Wskaźnik wiadomości roboczej na liście przestrzeni.

1

Przejdź do listy grup, kliknij spację z obok nazwy, aby wyświetlić wersję roboczą wiadomości, którą chcesz uzupełnić.


 

Aby zobaczyć wszystkie wersje robocze wiadomości, kliknij , przejdź do Wersje robocze, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz uzupełnić.

Ponadto wersje robocze wiadomości są zachowywane nawet po ponownym uruchomieniu, więc zawsze możesz do nich wrócić.

1

Przejdź do listy grup, dotknij miejsca z obok nazwy, aby wyświetlić wersję roboczą wiadomości, którą chcesz uzupełnić.


 

Aby zobaczyć wszystkie wersje robocze wiadomości, dotknij , przejdź do Wersje robocze, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz uzupełnić.

1

Przejdź do listy grup, dotknij miejsca z obok nazwy, aby wyświetlić wersję roboczą wiadomości, którą chcesz uzupełnić.


 

Aby zobaczyć wszystkie wersje robocze wiadomości, dotknij , przejdź do Wersje robocze, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz uzupełnić.

1

Przejdź do listy grup, kliknij spację z obok nazwy, aby wyświetlić wersję roboczą wiadomości, którą chcesz uzupełnić.


 

Aby zobaczyć wszystkie wersje robocze wiadomości, kliknij , przejdź do Wersje robocze, a następnie wybierz wiadomość, którą chcesz uzupełnić.