Utkastmeldingsindikator på plasslisten.

1

Gå til plasslisten din, klikk på et mellomrom med ved siden av navnet for å se utkastet til meldingen du vil fylle ut.


 

For å se alle meldingsutkastene dine, klikk på , gå til Utkast og velg meldingen du vil fullføre.

Meldingsutkastene dine beholdes også etter omstart, slik at du alltid kan komme tilbake til dem.

1

Gå til plasslisten din, trykk på et mellomrom med ved siden av navnet for å se utkastet du vil fullføre.


 

For å se alle utkastene dine, trykk på , gå til Utkast og velg meldingen du vil fullføre.

1

Gå til plasslisten din, trykk på et mellomrom med ved siden av navnet for å se utkastet til meldingen du vil fullføre.


 

For å se alle utkastene dine, trykk på , gå til Utkast og velg meldingen du vil fullføre.

1

Gå til plasslisten din, klikk på et mellomrom med ved siden av navnet for å se utkastet til meldingen du vil fylle ut.


 

For å se alle meldingsutkastene dine, klikk på , gå til Utkast og velg meldingen du vil fullføre.