Nacrt indikatora poruke na listi razmaka.

1

Idite na listu prostora, kliknite na prostor sa pored imena da biste videli nacrt poruke koji želite da dovršite.


 

Da biste videli sve poruke o nacrtu, kliknite na, idite na Nacrte, a zatim izaberite poruku koju želite da dovršite.

Takođe, vaši nacrti poruka se zadržavaju čak i nakon ponovnog pokretanja, tako da uvek možete da im se vratite.

1

Idite na listu prostora, dodirnite prostor sa pored imena da biste videli nacrt poruke koji želite da dovršite.


 

Da biste videli sve svoje poruke, dodirnite, idite na Nacrte, a zatim izaberite poruku koju želite da dovršite.

1

Idite na listu prostora, dodirnite prostor sa pored imena da biste videli nacrt poruke koji želite da dovršite.


 

Da biste videli sve svoje poruke, dodirnite, idite na Nacrte, a zatim izaberite poruku koju želite da dovršite.

1

Idite na listu prostora, kliknite na prostor sa pored imena da biste videli nacrt poruke koji želite da dovršite.


 

Da biste videli sve poruke o nacrtu, kliknite na, idite na Nacrte, a zatim izaberite poruku koju želite da dovršite.