Nacrt indikator poruke na listi prostora.

Idite na listu prostora, kliknite na razmak saDraftspored imena, da biste prikazali nacrt poruke koju želite da dovršite.


 

Da biste videli sve svoje nacrte poruka, kliknite na , idite na nacrte, a zatim odaberite poruku koju želite da završite.

Takođe, vaši nacrti poruka se zadržavaju čak i nakon ponovnog pokretanja, tako da uvek možete da se vratite na njih.

Pređite na listu prostora, dodirnite prostor saDraftspored imena da biste videli nacrt poruke koju želite da dovršite.


 

Da biste videli sve svoje nacrte poruka, dodirnite , idite na "Nacrti", a zatim odaberite poruku koju želite da završite.

Pređite na listu prostora, dodirnite prostor saDraftspored imena, da biste prikazali nacrt poruke koju želite da dovršite.


 

Da biste videli sve svoje nacrte poruka, dodirnite , idite na "Nacrti", a zatim odaberite poruku koju želite da završite.

Idite na listu prostora, kliknite na razmak saDraftspored imena, da biste prikazali nacrt poruke koju želite da dovršite.


 

Da biste videli sve svoje nacrte poruka, kliknite na , idite na nacrte, a zatim odaberite poruku koju želite da završite.