Boşluklar listesindeki taslak mesaj göstergesi .

Alanlar listenize gidin, ile bir alanı tıklayın. Tamamlamak istediğiniz taslak mesajı görüntülemek için adın yanındaki


 

Tüm taslak mesajlarınızı görmek için , git taslaklar , ardından tamamlamak istediğiniz mesajı seçin.

Ayrıca, mesaj taslaklarınız yeniden başlattıktan sonra bile korunur, böylece her zaman onlara geri dönebilirsiniz.

Alan listenize gidin, ile bir alana dokunun. Tamamlamak istediğiniz taslak mesajı görüntülemek için adın yanındaki


 

Tüm taslak mesajlarınızı görmek için , git taslaklar , ardından tamamlamak istediğiniz mesajı seçin.

Alan listenize gidin, ile bir alana dokunun. Tamamlamak istediğiniz taslak mesajı görüntülemek için adın yanındaki


 

Tüm taslak mesajlarınızı görmek için , git taslaklar , ardından tamamlamak istediğiniz mesajı seçin.

Alanlar listenize gidin, ile bir alanı tıklayın. Tamamlamak istediğiniz taslak mesajı görüntülemek için adın yanındaki


 

Tüm taslak mesajlarınızı görmek için , git taslaklar , ardından tamamlamak istediğiniz mesajı seçin.