Nacrt indikatora poruke na popisu razmaka.

1

Otvorite popis smještaja i kliknite na prostor s pored imena kako biste vidjeli poruku koju želite dovršiti.


 

Da biste vidjeli sve svoje poruke o nacrtu, kliknite , idite na Nacrte, a zatim odaberite poruku koju želite dovršiti.

Također, vaši nacrti poruka zadržavaju se čak i nakon ponovnog pokretanja, tako da im se uvijek možete vratiti.

1

Otvorite popis smještaja i dodirnite prostor uz ime kako biste vidjeli poruku koju želite dovršiti.


 

Da biste vidjeli sve svoje poruke o nacrtu, dodirnite , idite na Nacrte, a zatim odaberite poruku koju želite dovršiti.

1

Otvorite popis smještaja, dodirnite prostor s pored imena kako biste vidjeli poruku koju želite dovršiti.


 

Da biste vidjeli sve svoje poruke o nacrtu, dodirnite , idite na Nacrte, a zatim odaberite poruku koju želite dovršiti.

1

Otvorite popis smještaja i kliknite na prostor s pored imena kako biste vidjeli poruku koju želite dovršiti.


 

Da biste vidjeli sve svoje poruke o nacrtu, kliknite , idite na Nacrte, a zatim odaberite poruku koju želite dovršiti.