Wybieranie innego identyfikatora dzwoniącego podczas korzystania z wielu linii.

Po zakończeniu połączenia w historii połączeń pojawi się użyty identyfikator dzwoniącego.

1

W stopce aplikacji kliknij selektor numeru wiersza.

2

Wybierz identyfikator dzwoniącego z listy dostępnych kolejek połączeń.

Gdy dzwonisz do klienta, widzi on ten identyfikator dzwoniącego.