Ta funkcja jest dostępna dla witryn 41.2 i nowszych.

Następujące wersje aplikacji obsługują tryb moderowane wyciszanie:

  • Komputery Mac i Windows — 41.1 lub nowsze

1

Zaloguj się do administracji witryną sieci Web i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje .

2

Przewiń w dół do pozycji Opcje witryny i zaznacz pole wyboru "Włącz tryb moderowania wyciszania", które umożliwia hostowi i współgospodarzom wyłączenie wyciszeniauczestników.

3

(Opcjonalnie) Kliknij opcję Domyślnie włącz "Tryb moderowany bez wyciszenia", aby tryb moderowany wyłączał wyciszenie jako domyślny tryb witryny.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, ujdź do usługi i w obszarze Spotkania kliknij pozycjęWitryny.

2

Wybierz odpowiednią witrynę, a następnie przewiń w dół otwarte okno i kliknij pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Typowe ustawienia kliknij pozycję Opcjewitryny.

4

Zaznacz pole wyboru "Włącz tryb moderowany bez wyciszenia", które umożliwia hostowi i współgospodarzom wyłączenie wyciszeniauczestników.

5

(Opcjonalnie) Kliknij opcję Domyślnie włącz "Tryb moderowany bez wyciszenia", aby tryb moderowany wyłączał wyciszenie jako domyślny tryb witryny.