Funktionen är tillgänglig för 41.2-webbplatser och senare.

Följande programversioner stöder modererat ljud på ljud:

  • Mac och Windows – 41.1 och senare

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till Webbplatsalternativ och markera rutan bredvid Aktivera "Modererat ljud på-läge", vilket gör det möjligt för värden och cohosts att slå på ljudet för mötesdeltagarna.

3

(Valfritt) Klicka på Slå på "Modererat ljudläge" som standard för att göra Modererat ljud på ljud som standard för din webbplats.

1

Från kundvyn i gå https://admin.webex.com, till Tjänster och under Möten klickar du på Webbplatser .

2

Välj den webbplats du vill ha och bläddra sedan ner i det fönster som öppnas och klicka på Konfigurerawebbplats.

3

Under Allmänna inställningar klickar du på Webbplatsalternativ.

4

Markera rutan bredvid Aktivera "Modererat ljudläge" där värden och samvärdarna kan slå på ljudet för deltagarna.

5

(Valfritt) Klicka på Slå på "Modererat ljudläge" som standard för att göra Modererat ljud på ljud som standard för din webbplats.