Den här funktionen är tillgänglig för 41.2-webbplatser och senare.

Följande programversioner har stöd för modererat ljud på:

  • Mac och Windows – 41.1 och senare

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra ned till Webbplatsalternativ och markera rutan bredvid Aktivera Modererat läge för ljud på, vilket gör att värden och medvärdar kan slå på ljudet för deltagare .

3

(Valfritt) Klicka Aktivera Modererat ljud på som standard för att göra Modererat ljud på som standard för din webbplats.

1

Logga in på Control Hub , gå sedan till Möten > Inställningar > Säkerhet .

2

Växla Aktivera Modererat läge för ljud på, vilket gör att värden och medvärdar kan slå på ljudet för deltagare på.

3

(Valfritt) Växla Aktivera Modererat ljud på som standard på för att aktivera läget Modererat ljud till standardläget för din webbplats.