Táto funkcia je dostupná pre stránky 41.2 a novšie.

Nasledujúce verzie aplikácií podporujú režim moderovaného stlmenia:

  • Mac a Windows – 41.1 a novší

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

Prejdite nadol na Možnosti lokality a začiarknite políčko vedľa Povoľte „Moderovaný režim zrušenia stlmenia“, ktorý umožňuje hostiteľovi a spoluhostiteľom zrušiť stlmenie účastníkov.

3

(Voliteľné) Kliknite Predvolene zapnite „Moderovaný režim zrušenia stlmenia“. ak chcete, aby bol režim Moderované zapnutie zvuku predvoleným pre vaše stránky.

1

Prihláste sa do Control Hub, potom prejdite na Stretnutia > nastavenie > Bezpečnosť.

2

Prepnúť Povoľte „Moderovaný režim zrušenia stlmenia“, ktorý umožňuje hostiteľovi a spoluhostiteľom zrušiť stlmenie účastníkov na.

3

(Voliteľné) Prepnúť Predvolene zapnite „Moderovaný režim zrušenia stlmenia“. zapnite, aby sa režim Moderované zapnutie zvuku stal predvoleným pre vaše stránky.