Ova funkcija je dostupna za 41.2 lokacije i kasnije.

Sledeće verzije aplikacije podržavaju režim kontrolisanog nemutiranja:

  • Mac i Windows – 41.1 i kasnije

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do opcija lokacije i kliknite na polje za potvrdu Pored stavke Omogući "Moderirani režim nemutiranja", koji omogućava domaćinu i kohostovima da omanu učesnike.

3

(Opcionalno) Podrazumevano uključite opciju "Moderirani režim rada bezmuta" da biste moderirani režim rada nemutirali kao podrazumevani za vašu lokaciju.

1

Iz prikaza klijenta idite na https://admin.webex.com, usluge i u okviru Sastanci izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite željenu lokaciju, a zatim se pomerite nadole i kliknite na dugme "Konfiguriši lokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Kliknite na polje pored opcije "Omogući moderirani režim rada bezmuta", koji omogućava domaćinu i kohostovima da odmreće učesnike.

5

(Opcionalno) Podrazumevano uključite opciju "Moderirani režim rada bezmuta" da biste moderirani režim rada nemutirali kao podrazumevani za vašu lokaciju.