Ova funkcija je dostupna za 41,2 lokacije i novije.

Sledeće verzije aplikacije podržavaju moderirani režim sa ponovno uključenim zvukom:

  • Mac i Windows – 41.1 i noviji

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do opcija lokacije i označite polje pored opcije "Moderirani režim sa ponovo uključenim zvukom", koji omogućava organizatoru i suorganizatorima da učesnicima ponovo uključe zvuk.

3

(Opcionalno) Kliknite na "Uključi moderirani režim sa ponovno uključenim zvukom" kao podrazumevani da biste moderirani režim sa ponovo uključenim zvukom podrazumevani za vašu lokaciju.

1

Prijavite se na Control Hub, a zatim idite na opciju Meetings > podešavanja > bezbednost.

2

Uključite ili uključite opciju "Moderirani režim sa ponovo uključenim zvukom", koji omogućava organizatoru i suorganizatorima da učesnicima ponovo uključe zvuk.

3

(Opcionalno) Uključite opciju "Moderirani režim sa ponovno uključenim zvukom" kao podrazumevanu vrednost da biste moderirani režim sa ponovo uključenim zvukom postavili kao podrazumevani za vašu lokaciju.