Możesz wybrać plik bezpośrednio z Dysku Google, a następnie wybrać, kto może go wyświetlić, po udostępnieniu go w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości kliknij pozycję Załącznik , a następnie wybierz pozycjęUdostępnij z Dysku Google.

2

Wybierz plik na Dysku Google, a następnie zdecyduj, kto może go wyświetlić w tym miejscu:

  • Każdy— każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w organizacji— tylko osoby w organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącymdostępem —Webex używa uprawnień już skonfigurowanych do wyświetlania pliku w polu.

Gdy użytkownicy nie mają dostępu do pliku, widzą jego nazwę, ale nie mogą go wyświetlić ani wyświetlić podglądu miniatur.

3

Dokonaj wyboru i kliknij przycisk Zastosuj.

4

Następnie kliknij, aby wysłać link.

Możesz wybrać plik bezpośrednio z Dysku Google, a następnie wybrać, kto może go wyświetlić, po udostępnieniu go w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości naciśnij pozycję Załącznik , a następnie naciśnij pozycjęUdostępnij z Dysku Google.

2

Wybierz plik na Dysku Google, a następnie zdecyduj, kto może go wyświetlić w tym miejscu:

  • Każdy— każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w organizacji— tylko osoby w organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącymdostępem —Webex używa uprawnień już skonfigurowanych do wyświetlania pliku w polu.
3

Dokonaj wyboru i naciśnij pozycję Zastosuj.

4

Następnie naciśnij, aby wysłać link.

Gdy użytkownicy nie mają dostępu do pliku, widzą nazwę pliku, ale nie mogą go wyświetlić ani wyświetlić podglądu.