Informacje o spotkaniach można ustawić jako prywatne, korzystając z lokalnego interfejsu WWW urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia

Po otwarciu interfejsu sieci Web urządzenia przejdź do karty Konfiguracja i wybierz kolejno opcje Ustawienia i wybierz następującą Konfigurację:

  • Konfiguracja > UserInterface > Tytuł wglądu w informacje o rezerwacjach: wybierz opcję Ukryj, aby ukryć tytuły spotkań. Zostanie wyświetlone łącze planowane spotkanie.