Zatwierdź żądanie administratora zewnętrznego

Jeśli użytkownik jest administratorem organizacji Webex i zamówił usługę Webex dla usług BroadWorks od usługodawcy, musi zatwierdzić dostęp administratora dla administratora usługodawcy, aby mógł dodać pełną obsługę administracyjną usług.

Po zdaniu zamówienia administrator usługodawcy próbuje dodać siebie jako użytkownika w organizacji, aby mógł dodawać usługi. Powoduje to poniższą wiadomość e-mail, która jest wysyłana do Ciebie i maksymalnie pięciu administratorów organizacji. Aby zatwierdzić żądanie, należy wykonać kroki opisane w kolejnej procedurze.

1

W wiadomości e-mail kliknij przycisk Centrum sterowania.

2

W wierszu polecenia zaloguj się do Centrum sterowania. Centrum sterowania zostanie otwarte na stronie Użytkownicy.

3

Kliknij pozycję Dodaj administratora zewnętrznego. Zostanie wyświetlone okno podręczne Dodaj administratora zewnętrznego.

4

Wprowadź adres e-mail administratora usługodawcy (podany w żądaniu wiadomości e-mail) i kliknij przycisk Zweryfikuj poczyt.

5

Jeśli wiadomość e-mail jest prawidłowa, w obszarze Role administratora organizacjizaznacz pozycję Pełne uprawnienia administratora.

6

Kliknij przycisk OK.

Administrator usługodawcy ma teraz wystarczające uprawnienia, aby móc dodawać webex dla usług BroadWorks.