Informații privind siguranța și performanțele

Oprirea alimentării cu energie

Accesul la serviciile de urgență prin intermediul telefonului necesită alimentarea cu energie a telefonului. Dacă se produce o întrerupere, apelarea serviciilor de urgență sau service nu funcționează până când alimentarea nu este restaurată. Dacă se produce întreruperea alimentării cu energie, este posibil să trebuiască să reconfigurați echipamentul înainte de a putea utiliza apelarea serviciilor de urgență sau service.

Domenii de reglementare

Frecvența radio (FR) pentru acest telefon este configurată pentru un anumit domeniu de reglementare. Dacă utilizați acest telefon în afara domeniului de reglementare specific, acesta nu va funcționa corect și este posibil să încălcați reglementări locale.

Dispozitive externe

Recomandăm utilizarea unor dispozitive externe de bună calitate care sunt protejate împotriva semnalelor nedorite de frecvențe radio (FR) și audio (FA). Printre dispozitivele externe se numără căștile, cablurile și conectorii.

În funcție de calitatea acestor dispozitive și de apropierea lor de alte dispozitive precum telefoane mobile sau instalații radio de comunicații pe două căi, este posibil să se audă un zgomot pe linie. În aceste cazuri, vă recomandăm una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

 • Mutați dispozitivul extern departe de sursa de semnal radio sau audio.

 • Pozați cablurile dispozitivului extern departe de sursa de semnale radio sau audio.

 • Utilizați cabluri protejate pentru dispozitivul extern sau utilizați cabluri cu conector și protecție mai bună.

 • Scurtați lungimea cablului dispozitivului extern.

 • Aplicați ferite sau alte dispozitive asemănătoare pe cablurile dispozitivelor externe.

Cisco nu poate garanta performanța dispozitivelor externe, a cablurilor și conectoarelor.


 

În țările Uniunii Europene, utilizați numai difuzoare externe, microfoane și căști care sunt perfect compatibile cu Directiva EMC [89/336/EC].

Modalităţi de alimentare a telefonului

Vă puteți alimenta telefonul în unul din aceste moduri:

 • Utilizați adaptorul de alimentare furnizat împreună cu telefonul.

 • Dacă rețeaua dvs. acceptă Power over Ethernet (PoE), vă puteți conecta telefonul la rețea. Conectați un cablu Ethernet la portul Ethernet al telefonului și în rețea.

Dacă nu sunteți sigur dacă rețeaua dvs. acceptă PoE, consultați administratorul.

Comportamentul telefonului atunci când rețeaua este încărcată

Orice factor care degradează performanța rețelei poate afecta calitatea audio și video a telefonului, iar în unele cazuri poate duce la întreruperea apelului. Printre sursele de degradare a rețelei se numără și următoarele activități, printre altele:

 • Activitățile administrative, cum ar fi scanarea porturilor interne sau scanările de securitate.

 • Atacurile care se produc în rețea, precum cele de tipul Denial of Service.

Avertisment UL

Cablul LAN/Ethernet sau alte cabluri atașate la dispozitiv nu trebuie să fie prelungite în afara clădirii.

Clasa 1 energetică

Produsele din Clasa 1 trebuie să fie conectate la o priză electrică cu împământare pentru protecție.

Etichetă produs

Eticheta produsului se află în partea de jos a dispozitivului.

Declarații de conformitate

Declarații de conformitate pentru Uniunea Europeană

Marca CE

Pe echipament și pe ambalaj este aplicat următorul marcaj CE.

Sigla CE

Declarație privind expunerea la RF pentru Uniunea Europeană

Acest dispozitiv a fost evaluat și declarat conform cu Directiva 2014/53/UE EMF pentru UE.

Declarații de conformitate pentru SUA (seriile 8800, 8832)

Dispozitiv radio din secțiunea 15

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Utilizarea trebuie să respecte următoarele două condiţii:

 1. Acest dispozitiv nu trebuie să genereze interferenţe periculoase şi

 2. Acest dispozitiv trebuie să accepte toate interferenţele primite, inclusiv interferenţele care ar putea cauza o funcţionare nedorită.


 

Dispozitivele radio din secțiunea 15 funcționează fără a crea interferențe cu alte dispozitive care funcționează la această frecvență. Orice schimbări sau modificări ale acestui produs care nu sunt aprobate în mod expres de către Cisco, inclusiv utilizarea antenelor non-Cisco, vor duce la anularea autorității utilizatorului de a utiliza acest dispozitiv.

Declarații de conformitate pentru Canada

Acest dispozitiv respectă standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care ar putea provoca funcționarea nedorită a dispozitivului. Este posibil să nu se poată asigura confidențialitatea comunicațiilor când folosiți acest telefon.

Acest produs respectă cerințele specificațiilor tehnice aplicabile ale Institutului pentru Inovații, Știință și Dezvoltare Economică din Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protecția des comunicații ne peut pas être assurée tanții de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Declarația pentru Canada cu privire la expunerea la RF

ACEST DISPOZITIV SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE ISED RSS-102 R5 PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul conține un emițător și un receptor radio. El a fost proiectat astfel încât să nu depășească limitele generale pentru populație (necontrolate) de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice cu frecvențe radio) așa cum sunt prevăzute în RSS-102 cu referire la Codul de Siguranță 6 pentru Sănătate din Canada și include o marjă de siguranță substanțială proiectată să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății.

Ca urmare, sistemele au fost proiectate să funcționeze evitând contactul dintre utilizatorul final și antene. Se recomandă să instalați sistemul într-o locație în care antenele pot rămâne la o distanță minimă specificată față de utilizator, în conformitate cu precizările normelor proiectate pentru a reduce expunerea globală a utilizatorului sau a operatorului.

Dispozitivul a fost testat și este compatibil cu reglementările aplicabile ca parte a procesului de certificare radio.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Declarația pentru Canada cu privire la radarele de mare putere

Utilizatorii trebuie să fie preveniți despre faptul că radarele de mare putere sunt alocate ca utilizatori principali (adică prioritari) ai benzilor de frecvență 5250-5350 MHz și 5650-5850 MHz și, prin urmare, aceste radare pot genera interferențe și/sau pot deteriora dispozitivele LE-LAN.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Declarații de conformitate cu reglementările FCC

Comisia Federală de Comunicații solicită declarații de conformitate pentru următoarele declarații.

Declarație privind secțiunea 15.19 din FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este restricționată de următoarele două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele ce pot cauza funcționarea într-un mod nedorit.

Declarație privind secțiunea 15.21 din FCC

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea pot anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.

Declarația FCC privind expunerea la radiații de RF

Acest echipament se conformează cu limitele de expunere la radiații din FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Utilizatorii finali urmează instrucțiunile de operare specifice pentru a se conforma cu limitele de expunere la RF. Acest transmițător trebuie amplasat la cel puțin 20 cm de utilizator și nu trebuie să fie amplasat sau operat în același loc cu o altă antenă sau un alt transmițător.

Receptoarele FCC și declarația privind dispozitivele digitale din Clasa B

Acest produs a fost testat și este conform cu specificațiile pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu capitolul 15 al Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie sub formă de frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe cu comunicațiile radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe în cazul unei instalări specifice.

Dacă acest echipament cauzează, totuși, interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care este stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența, luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 • Reorientați sau repoziționați antena de recepție.

 • Măriți distanța dintre echipament sau dispozitive.

 • Conectați echipamentul la o altă priză în afară de cea a receptorului.

 • Pentru asistență, consultați un reprezentant sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Prezentare generală cu privire la securitatea produselor Cisco

Acest produs conține caracteristici criptografice și este supus legilor SUA și a celor din țara de utilizare cu privire la import, export, transfer și utilizare. Livrarea de produse criptografice Cisco nu implică autoritatea terților de a importa, exporta, distribui sau utiliza criptarea. Importatorii, exportatorii, distribuitorii și utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea legilor S.U.A. și a celor din țara de utilizare. Prin utilizarea acestui produs sunteți de acord să respectați legile și regulamentele în vigoare. Dacă nu puteți respecta legile S.U.A. și locale, returnați acest produs imediat.

Informații suplimentare cu privire la reglementările de export din SUA pot fi găsite la https://www.bis.gov/ear.