Emniyet ve Performans Bilgileri

Güç Kesintisi

Telefon aracılığıyla acil durum hizmetine erişebilmeniz için telefonunuza güç gitmesi gerekir. Güç kesintisi meydana gelirse güç geri gelene kadar hizmet ve acil çağrı servisi işlevi kullanılamaz. Güç kesintisi veya güçle ilgili bir aksaklık yaşanması halinde, hizmet veya acil çağrı servisini kullanabilmek için cihazı sıfırlamanız ya da yeniden yapılandırmanız gerekebilir.

Düzenleyici Etki Alanları

Bu telefonun radyo frekansı (RF), belirli bir düzenleyici etki alanı için yapılandırılmıştır. Bu telefonu belirli düzenleyici etki alanının dışında kullanırsanız, telefon düzgün çalışmayacaktır ve bu durum yerel düzenlemelere aykırı olabilir.

Harici Cihazlar

İstenmeyen radyo frekansı (RF) ve ses frekansı (AF) sinyallerine karşı koruması olan kaliteli harici cihazları kullanmanızı öneririz. Harici cihazlara kulaklıklar, kablolar ve bağlayıcılar dâhildir.

Bu cihazların kalitesine ve diğer cihazlara (örneğin, cep telefonları veya iki yönlü telsizler) yakınlık durumuna bağlı olarak, yine de bazı ses girişimleri ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, aşağıdaki eylemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmenizi öneririz:

 • Harici cihazı RF veya AF sinyallerinin kaynağından uzaklaştırın.

 • Harici cihaz kablolarını RF veya AF sinyallerinin kaynağının uzağından geçirin.

 • Harici cihaz için korumalı kablolar kullanın veya daha iyi bir koruması ve bağlayıcısı olan kablolar kullanın.

 • Harici cihaz kablosunu kısaltın.

 • Harici cihazın kablolarının üzerine ferrit çekirdek veya buna benzer başka bir cihaz uygulayın.

Cisco, harici cihazların, kabloların ve bağlayıcıların performansı hakkında herhangi bir garanti veremez.


Avrupa Birliği ülkelerinde, yalnızca, EMC Yönergesi [89/336/EC] ile tamamen uyumlu olan harici hoparlörleri, mikrofonları ve kulaklıkları kullanın.

Telefonunuza Güç Kazandırmanın Yolları

Telefonunuza aşağıdaki yöntemlerden biri ile güç verebilirsiniz:

 • Telefonunuz ile birlikte gelen güç adaptörü ile.

 • Ağınız Ethernet Üzerinden Güç (PoE) desteğine sahipse telefonunuzu ağa bağlayabilirsiniz. Ethernet telefon bağlantı noktasına Ethernet kablosu takın Ve ağa bağlayın.

Ağınızın PoE'yi desteklediğinden emin değilseniz, yöneticinizle görüşün.

Ağ Tıkanıklığı Sırasında Telefon Davranışı

Ağ performansını azaltan herhangi bir durum, telefonun ses ve görüntü kalitesini etkileyebilir ve kimi durumlarda bir çağrının kesilmesine neden olabilir. Ağ bozulmasının kaynakları aşağıdaki etkinlikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Dâhili bağlantı noktası taraması veya güvenlik taraması gibi yönetimle ilgili görevler.

 • Ağınızda oluşabilecek saldırılar (örneğin, Hizmet Engelleme saldırısı).

UL Uyarısı

LAN/Ethernet kablosu veya cihaza bağlı diğer kablolar, bina dışına uzatılmamalıdır.

Sınıf 1 Güç

Sınıf 1 ürünlerin şebekeye bağlı bir elektrik prizine bağlanması gerekir.

Ürün Etiketi

Ürün etiketi, cihazın alt tarafında bulunur.

Uyumluluk Beyanları

Avrupa Birliği İçin Uyumluluk Beyanları

CE İşareti

Aşağıdaki CE işareti ekipmana ve ambalaja yapıştırılmıştır.

CE logosu

Avrupa Birliği için RF Maruziyeti Beyanı

Bu cihaz 2014/53/EU sayılı AB EMI Direktifi uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

ABD için Uyumluluk Beyanları

Kısım 15 Radyo Cihazı


Kısım 15 radyo cihazı, bu frekansta çalışan diğer cihazlarda girişime neden olmayan bir esasta çalışır. Söz konusu ürün üzerinde Cisco markalı olmayan antenlerin kullanımı da dahil olmak üzere Cisco tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada İçin Uyumluluk Beyanları

Bu cihaz, Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Bu cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Bu telefonu kullanırken iletişimlerin gizliliği sağlanmamış olabilir.

Bu ürün, geçerli Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme teknik özelliklerini karşılar.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanada RF Maruziyeti Beyanı

BU CİHAZ ISED RSS-102 R5 REFERANSLI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA SINIRLARINI KARŞILAR

Cihazınızda radyo iletici ve alıcı bulunur. Ürün, Health Canada Emniyet Kodu 6'ya referans veren RSS-102'de belirtildiği gibi, radyo dalgalarına maruz kalma (radyo frekansı elektromanyetik alanları) durumu için Genel nüfus (kontrol dışı) sınırlarını aşmamak üzere tasarlanmıştır ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin emniyetini sağlamak için tasarlanmış önemli bir güvenlik sınırı içerir.

Bundan dolayı, sistemler son kullanıcıların antenlerle temas etmesinden kaçınılacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemi, düzenleyici yönergelere uygun şekilde, antenlerin kullanıcıdan belirtilen en az minimum mesafede olabileceği bir konuma ayarlamanız önerilir. Bu yönergeler, kullanıcının veya operatörün genel maruz kalma oranını azaltmak için tasarlanmıştır.

Cihaz test edilmiş ve radyo sertifika sürecinin parçası olarak geçerli düzenlemelerle uyumlu bulunmuştur.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Kanada Yüksek Güçlü Radarlar Beyanı

Kullanıcılar, yüksek güçlü radarların 5250-5350 MHz ve 5650-5850 MHz bantlarının birincil kullanıcıları (yani, öncelikli kullanıcılar) olarak tahsis edildiği ve bu radarların LE-LAN cihazlarında parazit ve/veya hasara yol açabileceği konularında bilgilendirilmelidir.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

FCC Uyumluluk Beyanları

Federal İletişim Komisyonu, aşağıdaki ifadeler için uyumluluk beyanları ister.

FCC Kısım 15.19 Beyanı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Bu cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC Kısım 15.21 Beyanı

Uyumluluktan sorumlu olan tarafça açık onaylanmayan değişiklikler veya düzenlemeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC RF Radyasyonuna Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrol edilmeyen bir ortam için ortaya konulan FCC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Son kullanıcılar, RF'ye maruz kalma uyumluluğunu sağlamak için belirli kullanım talimatlarına uymalıdır. Bu transmitter, kullanıcıdan en az 20 cm uzakta olmalıdır ve başka bir anten veya transmitterle yan yana yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

FCC Alıcılar ve Sınıf B Dijital Beyanı

Bu ürün, test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz belirtimlerine uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ikamet edilen bölge kurulumlarında zararlı girişime karşı makul ölçüde koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda bu girişimin gerçekleşmeyeceği kesin değildir.

Bu ekipman, radyo veya televizyon sinyal alışında zararlı girişime neden olursa (bu girişim, ekipmanı kapatıp açarak saptanabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birine veya birkaçına başvurarak girişimi düzeltmesi önerilir:

 • Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirme

 • Ekipman veya cihazlar arasındaki uzaklığı artırma

 • Ekipmanı, alıcınınkinden farklı bir çıkışa bağlama

 • Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma

Cisco Ürün Güvenliğine Genel Bakış

Bu ürün şifreli özellikler içermektedir ve ithalat, ihracat, transfer ve kullanım hususlarını düzenleyen ABD yasaları ile yerel ülke yasalarına tabidir. Cisco şifreleme ürünlerinin teslim edilmesi, üçüncü taraflara şifreleme konusunda ithalat, ihracat, dağıtma veya kullanma yetkisi vermemektedir. İthalatçılar, ihracatçılar, dağıtıcılar ve kullanıcılar ABD yasaları ile yerel ülke yasalarına uymaktan sorumludur. Bu ürünü kullanmakla, ilgili yasa ve düzenlemelere uymayı kabul etmiş sayılırsınız. ABD yasalarına ve yerel yasalara uyamayacaksanız bu ürünü derhal iade edin.

https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear adresinde ABD ihracat mevzuatı hakkında daha fazla bilgi bulunabilir .