Spustenie a zastavenie nahrávania

Skôr než začnete

Ak chcete zobraziť tieto možnosti, váš správca musí nakonfigurovať nahrávanie hovorov na požiadanie.

1

Počas hovoru kliknite na záznam.

2

Ak chcete tlačidlo zastaviť, kliknite na tlačidlo StopRec .

Ak sa možnosti nahrávania hovorov nezobrazujú, znamená to, že máte nakonfigurované prostredie Vždy nahrávať hovory.


 

Pri spustení nahrávania môžete tiež počuť zvukové oznámenie alebo pípnutie, v závislosti od toho, ako vás správca nastavil.

Pozastavenie a obnovenie nahrávania

Skôr než začnete

Ak chcete zobraziť tieto možnosti, musíte mať nakonfigurované možnosti Na požiadanie alebo Vždy s pozastavením/obnovením nahrávania hovorov správcom.

1

Počas nahrávaného hovoru kliknite na kontextové tlačidlo PauseRec .

2

Ak chcete pokračovať, kliknite na kontextové tlačidlo ResumeRec .

Na pozastavenie alebo obnovenie nahrávania nahrávania môžete použiť aj prístupové kódy funkcie nahrávania hovorov (FAC). Ďalšie informácie o FAC nájdete v téme Prístupové kódy funkcií pre Webex Calling.