Pokretanje i zaustavljanje snimanja

Pre nego što počnete

Da biste videli ove opcije, administrator mora da vas konfiguriše za snimanje poziva na zahtev.

1

Tokom poziva kliknite na dugme Snimi.

2

Da biste se zaustavili, kliknite na dugme "StopRec softkey".

Ako ne vidite opcije snimanja poziva, to znači da ste konfigurisani sa okruženjem "Uvek zapis poziva".


 

Takođe možete čuti audio objavu ili zvučne zapise ako je snimak pokrenut, u zavisnosti od toga kako vas je administrator podesio.

Pauziranje i nastavak snimanja

Pre nego što počnete

Da biste videli ove opcije, morate biti konfigurisani za opciju "Na zahtev" ili "Uvek sa pauziraj/nastavi snimanje poziva" od strane administratora.

1

Tokom snimljenog poziva kliknite na softkey PauseRec .

2

Da biste nastavili, kliknite na softkey resumeRec .

Takođe možete da koristite kodove za pristup funkcijama snimanja poziva (FAC) da biste pauzirali ili nastavili snimanje. Više informacija o OS možete potražiti u članku Šifre za pristup funkcijama Webex Calling.