Стартиране и спиране на записи

Преди да започнете

За да видите тези опции, трябва да сте конфигурирани за запис на повиквания при поискване от вашия администратор.

1

По време на разговор щракнете върху Запис.

2

За да спрете, щракнете върху софтуерния бутон Спиран на записа.

Ако не виждате опции за запис на обаждания, това означава, че сте конфигурирани с среда на Запис на обаждания винаги.


 

Освен това можете да чуете аудио съобщение или звукови сигнали, ако записът е стартирал,в зависимост от настройката на администратора.

Пауза и възобновяване на записите

Преди да започнете

За да виждате тези опции, е необходимо да бъдете конфигуриран като „При поискване“ и „Винаги с пауза/възобновяване на записа“ от администратора.

1

По време на записано повикване, щракнете върху софтуерния бутон Пауза/Запис

2

За да възобновите, натиснете софтуерния бутон Пауза/Запис.

Можете също така да използвате кодовете за достъп до функцията за запис на повиквания (FAC), за да поставите на пауза или възобновите записите. За повече информация относно FACs вижте Кодове за достъп до функции за Webex Calling.