Ak chcete pridať Hybrid Context Service Cluster, pozrite si časť Zaregistrujte svoju aplikáciu pomocou kontextovej služby.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby a potom kliknite vyhliadka pod Všetky zdroje z karty miestnych zdrojov.

Všetky vaše zaregistrované lokálne zdroje sa zobrazujú ako karty, ktoré obsahujú informácie a nastavenia, ktoré môžete spravovať. Môžete tiež kliknúť Pridať zdroj pridať nový.

2

(Voliteľné) Filtrujte zdroj, ktorý sa zobrazuje na tejto stránke, alebo vyhľadajte konkrétny názov zdroja.

3

Na karte zdroja kliknite nastavenie a potom podľa potreby nakonfigurujte nastavenia špecifické pre zdroj.

4

Na karte zdroja kliknite nastavenie a potom kliknite Uzly podľa potreby nakonfigurovať nastavenia špecifické pre uzol.