Dvignite roko je na voljo na sestankih z več kot dvema udeležencema. Ni na voljo za srečanja, ki se začnejo iz Webex prostora.

Ko dvignete roko, je vidna v aplikaciji Webex in napravah, ki podpirajo to funkcijo. Ogledate si lahko tudi, ali je nekdo dvignil roko iz aplikacije Webex. Animacija »Dvignite roko« se bo prikazala v zgornjem levem kotu videotoka. Začelo se bo večje in se nato skrčilo. Ko se animacija konča, bo ikona »Dvigni roko« ostala vidna na zaslonu, dokler ne spustite roke. Ikona »Dvigni roko« je vidna tudi na seznamu udeležencev in v centru za obvestila o sestanku.

1

Na sestanku dostopajte do kontrolnikov klica in izberite gumb Odzivi . Dotaknite se možnosti Dvigni roko .Če gumb Reakcije ni prikazan, se dotaknite ikone menija za več možnosti prvi.

Dolgo lahko pritisnete na emoji, da spremenite ton kože. Ko je naprava v osebnem načinu, izbrani ton kože ostane. V napravah v skupni rabi se ton kože ponastavi, ko se klic konča.

Vsi udeleženci srečanja na zaslonu vidijo obvestilo, da je nekdo dvignil roko. Obvestilo s polnim imenom se prikaže za prvo dvignjeno roko.Po tem, ikona Raise Hand Prikazuje, koliko jih je dvignilo roke.

Na napravah z zaslonom na dotik tapnite ikono Dvigni roko , da vidite, kdo je dvignil roko. Ogledate si ga lahko tudi s seznama udeležencev. V drugih napravah odprite seznam udeležencev prek krmilnika na dotik. Udeleženci, ki so dvignili roko, se pojavijo na vrhu v kronološkem vrstnem redu.2

Če želite spustiti roko, izberite gumb Reakcije In tapnite Spodnja roka . S tem odstranite tudi ikono s seznama udeležencev poleg vašega imena.